Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2551
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2551 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2551
สหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง การใช้โปรแกรมฯ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (30 ม.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี อบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ปี 2551 (30 ม.ค. 2551)
เยี่ยม...เป็นโปรแกรมระบบบัญชีที่ให้ความปลอดภัยและคุ้มค่า (30 ม.ค. 2551)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ในเขตปฏิรูปที่ดิน (30 ม.ค. 2551)
ตลาดนัดองค์ความรู้ยุวเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (30 ม.ค. 2551)
นำร่อง...เปิดตัว (29 ม.ค. 2551)
IT ไม่มี Bias (29 ม.ค. 2551)
GL2 (29 ม.ค. 2551)
นราธิวาส เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (29 ม.ค. 2551)
เสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี ในโครงการ "อยู่ดีมีสุข" (29 ม.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ (29 ม.ค. 2551)
งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2551 (29 ม.ค. 2551)
สอนบัญชีเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (29 ม.ค. 2551)
ผมมั่นใจ...ในบริการหลังการติดตั้ง (28 ม.ค. 2551)
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา (28 ม.ค. 2551)
ทีมวิจัย ประเมินเสถียรภาพการเงินในจังหวัดนครปฐม (28 ม.ค. 2551)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเชียงใหม่ (28 ม.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัด (25 ม.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (25 ม.ค. 2551)
เตรียมความพร้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีปี 2551ในจังหวัดสตูล (25 ม.ค. 2551)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional