Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตส.ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชี แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบาง (12 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชี สหกรณ์โรงเรียนและบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอ แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบาง จังหวัดศรีสะเกษ
สตส.อุทัยธานี ออกให้บริการด้านบัญชี ในโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2" (12 มี.ค. 2558)
สตส.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดขอนแก่น 2558 (12 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดขอนแก่น 2558 โดยได้รับเกียรติจาก นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าฯ เป็นประธาน
สตส.นครพนม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริจังหวัดนครพนม (12 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.นครพนม นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายธวัช ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าฯ เป็นประธาน
สตส.เพชรบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนงานสวัสดิการชุมชน (MOU) (12 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนงานสวัสดิการชุมชน (MOU) และมอบเกียรติบัตรหน่วยงานสนับสนุนงานสวัสดิการชุมชน โดยได้รับเกียรติจากนายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าฯ เป็นประธาน
คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ประจำปี 2558 ลงพื้นที่ประเมินผลสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.6 (12 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผอ.สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ พร้อมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น ลงพื้นที่ประเมินผล สหกรณ์นิคมคลองสวน หมาก จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร
สตท.5 จัดอบรมหลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร (FAS) (12 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 สตท.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร (FAS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชี
สตส.ลำพูน เปิดคลินิกบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2 (12 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.ลำพูน เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เปิดคลินิกบัญชี เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี โดยการเปิดห้องเรียนรู้ด้านบัญชี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปวง
สตส.ทั่วประเทศ ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2558 (9 มี.ค. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2558 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ผู้ให้กำเนิด "สหกรณ์" และทรงเป็นพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
กตส. จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2558 (9 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2558 พร้อมทั้งติดตามงานที่ได้รับมอบหมายและวาระอื่น ๆ
สตส.สุราษฎร์ธานี อบรมการจัดทำบัญชี ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ (9 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นายกำสิทธิ์ บัวสมุย หัวหน้าสำนักงานฯ จัดอบรม "หลักสูตร การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารงาน ส่วนตำบลตะกรบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สตส.หนองคาย ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2558 (9 มี.ค. 2558)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดธาตุ จ.หนองคาย
บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมตอบแบบประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (9 มี.ค. 2558)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานวันสถาปนาครบรอบ ๖๓ ปี มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบสหกรณ์ (9 มี.ค. 2558)
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา ๖๓ ปี ที่ผ่านมา กรมมีบทบาทสำคัญในการเป็นองค์กรพัฒนาระบบการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของประเทศ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เตรียมจัดงาน ครบรอบ ๖๓ ปีแห่งการสถาปนา ชูแนวคิด "Quality Excellency ปีแห่งความเป็นเลิศในด้านคุณภาพ” (6 มี.ค. 2558)
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจฯ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่กรมตรวจฯ จะครบรอบวันสถาปนา ปีที่ ๖๓ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ นี้ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
กตส. จัดประชุมตัวชี้วัดระดับหน่วยงานในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (6 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายตัวชี้วัดระดับหน่วยงานในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี นางบุษกร ศิริมงคล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และคณะ ให้เกียรติบรรยาย
สตส.ขอนแก่น จัดอบรมการจัดทำบัญชีในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ (6 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 23 ก.พ.58 สตส.ขอนแก่น นำโดย นางหวานใจ สาแก่งทราย นว.ตบ.ชำนาญการ จัดอบรมการทำบัญชีให้กับนักเรียน และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะทำงานคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2558 ลงพื้นที่ประเมินสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. มหาสารคาม จำกัด (6 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นางกฤษณา กฤษณวรรณ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2558 ระดับประเทศ
กตส. จัดประชุมสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชี ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” ผ่านทาง Web Conference (5 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมสัมมนา ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กตส.จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชี ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ เสริมทักษะบุคลากรเข้าใจแนวทางวินิจฉัยปัญหาด้านกฎหมายและการใช้อำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ (5 มี.ค. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional