Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> แจ้งข่าวประจำวัน
แจ้งข่าวประจำวัน
โอนครั้งที่ 7 งบลงทุน ผลผลิต 1
โอนครั้งที่ 6 งบดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ
โอนครั้งที่ 5 งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาเทคโนโลยีฯ
โอนครั้งที่ 4 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3
โอนครั้งที่ 3 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2
โอนครั้งที่ 2 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1
โอนครั้งที่ 1 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) ผลผลิต 1
ใบขอโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โอนครั้งที่ 274 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) ผลผลิต 3
โอนครั้งที่ 273 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) ผลผลิต 2
โอนครั้งที่ 272 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) ผลผลิต 1
ใบขออนุมัติโอนครั้งที่ 272-274
โอนครั้งที่ 271 งบดำเนินงาน โครงการ Smart Farmer
โอนครั้งที่ 270 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3
ใบขออนุมัติโอนครั้งที่ 270-271
โอนครั้งที่ 269 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1
โอนครั้งที่ 268 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1
โอนครั้งที่ 267 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1
โอนครั้งที่ 266 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1
โอนครั้งที่ 265 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional