Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2551
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2551 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2551
สตส.ร้อยเอ็ด สอนเกษตรกรจัดทำบัญชีในงานไถกลบตอซัง (9 ม.ค. 2552)
อธิบดีกรมตรวจฯ เดินทางตรวจเยี่ยมราชการในจังหวัดสตูล (9 ม.ค. 2552)
กำแพงเพชร เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับเยาวชนบ้านหนองแม่แตง (9 ม.ค. 2552)
รมว.เกษตรฯ มอบนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552-2554 (8 ม.ค. 2552)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมบูรณาการในงานคลินิกเคลื่อนที่ (8 ม.ค. 2552)
สุราษฎร์ธานี นำ "บัญชี" สู่เยาวชนในโรงเรียน (8 ม.ค. 2552)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าว เชิญชวนเด็กและเยาวชนเที่ยวงาน"เด็กไทยหัวใจเกษตร 6 " (7 ม.ค. 2552)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เตรียมความพร้อมรองรับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2551 (6 ม.ค. 2552)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐฯ ด้วยนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (6 ม.ค. 2552)
เยี่ยมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดเลย (5 ม.ค. 2552)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าอวยพรปีใหม่ รมช.กระทรวงเกษตรฯ (5 ม.ค. 2552)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 2552 (5 ม.ค. 2552)
รมว.กระทรวงเกษตรฯ ร่วมอวยพรปีใหม่นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 (5 ม.ค. 2552)
สตท.9 จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารการควบคุมภายใน" ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (30 ธ.ค. 2551)
"บัญชี" สร้างสายใยรักแห่งครอบครัว (30 ธ.ค. 2551)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (30 ธ.ค. 2551)
สตท.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ (30 ธ.ค. 2551)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทำบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2552 (30 ธ.ค. 2551)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยนาท (26 ธ.ค. 2551)
สตส.ภูเก็ต...สอนแนะบัญชี หวังขจัดปัญหาความยากจน (26 ธ.ค. 2551)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional