Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2552
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2552 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2552
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จงาน "วันเด็กแห่งชาติฯ ประจำปี 2553" (13 ม.ค. 2553)
สตส.ยะลา อบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ขยายองค์ความรู้ทางบัญชีแก่สมาชิกสถาบันเกษตรกร (13 ม.ค. 2553)
กตส.เดินหน้าระบบสหกรณ์อิสลาม ชู 7 ระบบงานหลักเข้าพัฒนาระบบให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจเขตพื้นที่ภาคใต้ (11 ม.ค. 2553)
เทคโนโลยีฯ สงขลา นำร่อง CPCA Program หลักสูตรสร้างอาชีพผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (11 ม.ค. 2553)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 "เด็กไทยหัวใจเกษตร 7" (11 ม.ค. 2553)
สตส.สุราษฎร์ธานี ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เผยแพร่ความรู้ด้านบัญชี (8 ม.ค. 2553)
การประชุมชี้แจงข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการการธนาคาร (8 ม.ค. 2553)
สตส.อุดรธานี สอนแนะนำการจดบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือนให้กับเด็กนักเรียนในโครงการความร่วมมือฯ ซี.ซี.เอฟ. (6 ม.ค. 2553)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าว เชิญชวนเด็กและเยาวชนเที่ยวงาน "เด็กไทยหัวใจเกษตร 7 " (6 ม.ค. 2553)
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้...เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (5 ม.ค. 2553)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2553 (4 ม.ค. 2553)
สตส.ฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการและสร้างองค์ความรู้ทางบัญชีในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (30 ธ.ค. 2552)
สตส.สระบุรี สร้างวินัยทางการออม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ (30 ธ.ค. 2552)
สตส.ร้อยเอ็ด ดำเนินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างองค์ความรู้ทางบัญชี (30 ธ.ค. 2552)
สตส.พระนครศรีอยุธยา ให้คำปรึกษาแนะแนวทางการสร้างวินัยทางการ (30 ธ.ค. 2552)
สตส.อุดรธานี สร้างโอกาสการเรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่เดินหน้าสอนแนะจัดทำบัญชี (30 ธ.ค. 2552)
สกก.แม่สลอง 2526 จำกัด มั่นใจกลไกการบัญชีช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับมวลสมาชิกได้อย่างยั่งยืน (29 ธ.ค. 2552)
สตส.ราชบุรี หนุนสร้างความรู้ทางบัญชี เร่งพัฒนาศักยภาพชีวิตประชาชน (29 ธ.ค. 2552)
สตส.ระนอง จัดครูบัญชีอาสาบ่มเพาะวินัยทางการเงินกลุ่มเยาวชน (29 ธ.ค. 2552)
สตส.แพร่ จัดงานพลิกฟื้นฯ เสริมความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร (29 ธ.ค. 2552)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional