Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2562
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2562 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2562
กตส.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. (29 พ.ย. 2562)
กตส.ร่วมงานแถลงข่าวงาน "ไทย-เดนมาร์ค มิ้ลค์สิค เฟสติวัล” (Thai-Denmark Milksic Festival) (28 พ.ย. 2562)
อตส.ร่วมให้การต้อนรับ รมว.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (28 พ.ย. 2562)
อตส.ร่วมในการต้อนรับ รมว.กษ.ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จ.ชุมพร (28 พ.ย. 2562)
ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กตส.จัดโครงการมอบถุงผ้าลดโลกร้อนให้กับโรงพยาบาลในชุมชน (27 พ.ย. 2562)
กตส. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง (27 พ.ย. 2562)
อตส.ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย. 2562)
อตส.เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู้และเงินรับฝากของสหกรณ์ (20 พ.ย. 2562)
กตส. ร่วมจัดโครงการ "ออมไม่อด จดไม่จน” (20 พ.ย. 2562)
อตส.เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 6 (19 พ.ย. 2562)
กตส.จัดอบรม หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 6 (19 พ.ย. 2562)
กตส.แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี (18 พ.ย. 2562)
อตส.เป็นประธานการประชุมหารือ การพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินรับฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด (15 พ.ย. 2562)
กตส.จัดโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ หลักสูตร การพับริบบิ้นห่อเหรียญโปรยทาน รุ่นที่ 2 (15 พ.ย. 2562)
กตส.ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 (14 พ.ย. 2562)
รตส.ร่วมต้อนรับ รมช.กษ.ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จ.นราธิวาส (13 พ.ย. 2562)
อตส.ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและรมช.กษ. ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (12 พ.ย. 2562)
กตส.ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "สืบสาน รักษา ต่อยอด DIGI FONLUANG" เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 (12 พ.ย. 2562)
รตส.ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ แปลงใหญ่ข้าวตำบลสวนแตง จ.สุพรรณบุรี (12 พ.ย. 2562)
อตส.ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ.ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในจังหวัดราชบุรี (11 พ.ย. 2562)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional