Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2554
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2554 ข่าว/บทความทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2554
สตส.ชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการจำนวน ๑ รายการ (10 ม.ค. 2555)
สตส.พระนครศรีอยุธยา สตส.สมุทรปราการ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ (10 ม.ค. 2555)
สตส.สมุทรปราการ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการจำนวน ๑ รายการ (10 ม.ค. 2555)
สตส.ระยอง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการจานวน 1 รายการ (10 ม.ค. 2555)
ประกาศ สตส.ตราด เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการจำนวน ๑ รายการ (2 ก.ย. 2554)
ประกาศกตส.เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานดูแลรักษาความสะอาด และพนักงานเดินเอกสาร ปีงบประมาณ 2555 (29 ส.ค. 2554)
ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เลขที่ 12/2554 (26 ส.ค. 2554)
สอบราคาซื้อเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (server) จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 10/2554 (4 ส.ค. 2554)
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์ (2 ส.ค. 2554)
สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เลขที่ ๘/๒๕๕๔ (1 ส.ค. 2554)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกทางเข้าบ้านพักข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร (20 ก.ค. 2554)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย (8 ก.ค. 2554)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (7 ก.ค. 2554)
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 เรื่อง สอบราคาจ้างถมดินและก่อสร้างรั้วสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 (24 มิ.ย. 2554)
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ(UPS) จำนวน 1 เครื่อง (22 มิ.ย. 2554)
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2554 สตส.สระบุรี (18 เม.ย. 2554)
สตส.สระบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (18 เม.ย. 2554)
ประกาศผู้ชนะการประมูลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29 มี.ค. 2554)
ประกาศผู้ชนะการประมูลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29 มี.ค. 2554)
สอบราคาซื้อพรมปูพื้นพร้อมติดตั้งห้องประชุม 202 และห้องประชุม 404 เลขที่ 35/2554 (16 มี.ค. 2554)
หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional