Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หมวดย่อย
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   ประกาศขายทอดตลาด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (25 มิ.ย. 2563)
หน้า : [1]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional