Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
EP 1 : ทำไมเกษตรกรไทยยังยากจน (13 มิ.ย. 2561)
EP 2 : จดบัญชี มีประโยชน์อย่างไร (13 มิ.ย. 2561)
EP 3 : จดบัญชี ทำอย่างไร (13 มิ.ย. 2561)
EP 4 : ประเภทของรายรับ รายจ่าย (13 มิ.ย. 2561)
EP 5 : วิธีการจดบัญชีต้นทุนอาชีพ (13 มิ.ย. 2561)
EP 6 : รายจ่ายมีหลายรายการ (13 มิ.ย. 2561)
EP 7 : ต้นทุนและค่าแรงงาน (13 มิ.ย. 2561)
EP 8 : แบบคิดกำไรขาดทุน (13 มิ.ย. 2561)
EP 9 : อาชีพเลี้ยงปลา (13 มิ.ย. 2561)
EP 10 : วิธีการดูข้อมูล (13 มิ.ย. 2561)
EP 11 : อาชีพทำนา ลงบัญชีอย่างไร (13 มิ.ย. 2561)
EP 12 : ลงบัญชีเป็น เห็นรายจ่าย (13 มิ.ย. 2561)
EP 13 : ทำนาก็มีกำไร (13 มิ.ย. 2561)
EP 14 : วางแผนทำไร่อ้อย (13 มิ.ย. 2561)
EP 15 : ลงบัญชีรับจ่าย เห็นต้นทุน (13 มิ.ย. 2561)
EP 16 : คิดกำไรขาดทุน ไร่อ้อยยั่งยืน (13 มิ.ย. 2561)
EP 17 : ลงทุนอาชีพ ไร่มันสำปะหลัง (13 มิ.ย. 2561)
EP 18 : ลงทุนเป็น เห็นกำไร (13 มิ.ย. 2561)
EP 19 : ข้อมูลบัญชีมีคุณค่า (13 มิ.ย. 2561)
EP 20 : สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ (13 มิ.ย. 2561)
หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional