Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2561
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2561 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2561
สตส.1 และ สตส.ปทุมธานี เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (17 ธ.ค. 2561)
กตส.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล "เราทำความ ดีด้วยหัวใจ" (17 ธ.ค. 2561)
รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานฯ ในพื้นที่ สตท.3 (14 ธ.ค. 2561)
รตส.เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร"การใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารสหกรณ์” (14 ธ.ค. 2561)
รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานฯ ในพื้นที่ สตท.8 (14 ธ.ค. 2561)
รตส.เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการสหกรณ์ (14 ธ.ค. 2561)
รตส. ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ในการเดินทางตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.หนองคาย (14 ธ.ค. 2561)
รตส. ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก จังหวัดอุดรธานี (14 ธ.ค. 2561)
อตส.ลงพื้นที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (14 ธ.ค. 2561)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ (14 ธ.ค. 2561)
กตส.จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 มูลนิธิครบรอบ 60 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (14 ธ.ค. 2561)
สบก.จัดประชุมสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 1/2561 (13 ธ.ค. 2561)
กตส.จัดอบรม หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 2 (13 ธ.ค. 2561)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (12 ธ.ค. 2561)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี (12 ธ.ค. 2561)
กตส. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ CATS เพื่อตรวจสอบโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์สำหรับภาคออมทรัพย์ รุ่นที่ 1 (12 ธ.ค. 2561)
อตส. ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก (11 ธ.ค. 2561)
รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ในเขตพื้นที่ กทม. (11 ธ.ค. 2561)
รมช.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิทรรศการงานวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2561 (7 ธ.ค. 2561)
กตส.เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018) (6 ธ.ค. 2561)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional