Sorry, your browser does not support JavaScript!
 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรกรขานรับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรับแนวคิดการทำเกษตร (2 พ.ค.2560) (13 มิ.ย. 2560)
กตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (21 เม.ย. 2560) (21 เม.ย. 2560)
กตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.เชียงใหม่ (20 เม.ย. 2560)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนเกษตรกรไทยใช้บัญชีสร้างความเข้มแข็งเสริมสร้างองค์ความรู้ทางบัญชีแก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000 ราย (20 เม.ย. 2560)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (4 เม.ย.2560) (20 เม.ย. 2560)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (27 มี.ค.2560) (20 เม.ย. 2560)
สตส.นครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในพิธีมอบปัจจัยการผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (20 เม.ย. 2560)
สตส.นครปฐม ลงพื้นที่สอนแนะการจัดทำบัญชี ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (20 เม.ย. 2560)
สตส.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบของเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอโนนศิลา (20 เม.ย. 2560)
สตส.ขอนแก่น จัดโครงการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.ชนบท (23 ธ.ค.2559) (20 เม.ย. 2560)
สตส.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ ของเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอแวงใหญ่ (23 ธ.ค.2559) (20 เม.ย. 2560)
สตส.ลพบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ของเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560 (22 ธ.ค.2559) (20 เม.ย. 2560)
สตส.เชียงใหม่ ให้ความรู้ด้านบัญชีในโครงการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (22 ธ.ค.2559) (20 เม.ย. 2560)
สตส.กทม.จัดอบรมให้ความรู้การทำบัญชี โครงการส่งเสริมความรู้เชิงปฏิบัติการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (16 ธ.ค2559) (20 เม.ย. 2560)
สตส.ตรัง ขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (20 เม.ย. 2560)
สตส.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (22 ธ.ค.2559) (20 เม.ย. 2560)
สตส.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบของเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.ซำสูง (19 ธ.ค.2559) (20 เม.ย. 2560)
สตส.ชัยภูมิ นำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ (18 ธ.ค.2559) (20 เม.ย. 2560)
สตส.ระยอง ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ในกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดระยอง (19 ธ.ค.2559) (20 เม.ย. 2560)
สตส.นครปฐม ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานเปิดตัวโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (16 ธ.ค.2559) (20 เม.ย. 2560)
หน้า : [1] 2 ถัดไป>>