Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รายการ "คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KMZ
ธันวาคม 2558
ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 52/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558
ทำบัญชีเป็นนิจ ชีวิตจะมั่นคง
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 51/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558
ลงนามร่วมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 50/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558
สร้างทัศนคติที่ดีในการบันทึกบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 49/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558
เสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 48/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
     
พฤศจิกายน 2558
ซักซ้อมแนวทางตาม Roadmap 59
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 47/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
เตรียมความพร้อมครูบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 46/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 ฑฤศจิกายน 2558
กตส.ชวนบันทึกบัญชี ผ่านโปรแกรม "Smart Acc”
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 45/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 44/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
     
ตุลาคม 2558
ติดตามประเมินผลโครงการต่อเนื่อง
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 43/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558
กตส.รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่ายดีเลิศ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 42/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558
ลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็ง
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 41/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 13ตุลาคม 2558
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 40/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558
     
กันยายน 2558
เดินหน้าปฏิบัติงาน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 39/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558
ต้อนรับคณะ คสช.
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 38/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 22กันยายน 2558
ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมสินค้า
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 37/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 15กันยายน 2558
ติดตามการสอนแนะบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 36/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558
รู้รายรับ รู้รายจ่าย รู้เงินออม
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 35/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
     
สิงหาคม 2558
พัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 34/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 33/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558
คัดเลือก สตส.ดีเด่น
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 32/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 31/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
     
กรกฎาคม 2558
ยกระดับการศึกษาให้เกษตรกร
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 30/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
พัฒนามาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีสหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 29/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 21กรกฎาคม 2558
ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 28/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 14กรกฎาคม 2558
ขับเคลื่อนงานตามภารกิจ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 27/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
     
มิถุนายน 2558
ลงพื้นที่ติดตามงาน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 26/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
พัฒนาระบบบริหารงานสอบบัญชีสหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 25/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 24/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558
ติดตามการดำเนินงาน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 23/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ประเมินผลสัมฤทธิ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 22/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558
     
พฤษภาคม 2558
สอนแนะบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 21/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
ก้าวสู่ทศวรรษที่สองสร้างครูบัญชีต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 20/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 19/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
องค์กรเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 18/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558
     
เมษายน 2558
เดินหน้าพัฒนางาน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 17/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
พัฒนานักบริหาร
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 16/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
ข้าราชการไทยไร้ทุจริต
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 15/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2558
99 ปี สหกรณ์ไทย
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 14/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558
     
มีนาคม 2558
ทำบัญชี ครอบครัวดี สังคมดี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 13/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
ขับเคลื่อนภารกิจกรมฯ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 12/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558
พัฒนาบุคลากร พร้อมเข้าสู่อาเซียน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 11/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558
63 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 10/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 9/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
     
กุมภาพันธ์ 2558
ตรวจสุขภาพการเงิน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 8/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 7/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 17กุมภาพันธ์ 2558
ประกวดโรงเรียนต้นแบบ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 6/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 10กุมภาพันธ์ 2558
พัฒนาศักยภาพด้านการเงินการบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 5/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
     
มกราคม 2558
ตรวจสุขภาพสหกรณ์ผ่านงบการเงิน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 4/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558
ขับเคลื่อนสหกรณ์นักเรียน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 3/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558
ส่งความสุขให้น้องน้อยบนดอยสูง
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 2/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558
ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์เยอรมัน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 1/2558 ออกอากาศเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558
     

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional