Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รายการ "คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KMZ
ธันวาคม 2556
กตส.คว้ารางวัลดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 53/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556
เสริมสร้างทักษะครูบัญชีอาสา
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 52/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและสหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 51/2556 ออกอากาศเมือวันที่ 17 ธันวาคม 2556
กตส.ติวเข้มมาตรฐานการสอบบัญชีสหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 50/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556
กตส.ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 49/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556
     
พฤศจิกายน 2556
พัฒนาครูบัญชีต้นแบบ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 48/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
บัญชีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 47/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
เพื่อนคู่คิดเกษตรกร
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 46/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
บัญชี สร้างเศรษฐกิจที่ดีในครัวเรือน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 45/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
     
ตุลาคม 2556
พัฒนาคุณภาพการตรวจสอบบัญชี สู่มาตรฐานสากล
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 44/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556
บริหารงานสอบบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 43/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556
เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และเกษตรกร
คลื่นเกษตรกตอนที่ 42/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556
กตส.จัดประชุม การเรียนรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 41/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556
สอนความรู้ทางบัญชี สู่ประชาชน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 40/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556
     
กันยายน 2556
ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 39/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556
พัฒนาความรู้ทางบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 38/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556
กตส.พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินสหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 37/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556
สร้างวินัยทางการเงินที่ดี ด้วยบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 36/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556
     
สิงหาคม 2556
ทำบัญชี สร้างนิสัยการออม
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 35/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556
กตส.คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 34/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556
บ่มเพาะต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 33/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556
กตส.เดินหน้าพัฒนา Smart Farmer
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 32/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556
     
กรกฎาคม 2556
พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้างโรงเรียนต้นแบบ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 31/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556
อนาคตดีได้ ด้วยการทำบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 30/2556 ออกอากาศเมือวันที่ 23 กรกฎาคม 2556
ขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 29/2556 ออกอากาศ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
นำบัญชีวางแผน สร้างความสำเร็จในชีวิต
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 28/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556
สร้างเสริมทีมงานคุณภาพ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 27/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
     
มิถุนายน 2556
พัฒนาเกษตรกรไทยมีความรู้บัญชี ก้าวสู่ Smart farmer
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 26/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556
ทำบัญชี ตามรอยวิถีความพอเพียง
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 25/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556
สร้างวินัยทางการเงินที่ดี มีเงินเก็บออม
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 24/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556
ทำบัญชี หมดหนี้ มีเงินออม
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 23/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556
     
พฤษภาคม 2556
บัญชีชี้ทาง สร้างสุข
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 22/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556
บัญชีนำทาง สร้างวินัยทางการเงินที่ดี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 21/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
โปรแกรมบัญชีรายบุคคล “Smart Acc”
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 20/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
เชิดชูเกียรติครูบัญชี พัฒนาสู่ Smart farmer
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 19/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556
     
เมษายน 2556
เริ่มจดบัญชี สร้างวินัยที่ดีในการออม
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 18/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556
เกษตรกรปราดเปรื่องด้านบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 17/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
เพิ่มศักยภาพบุคลากร บริหารงานสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 16/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2556
กตส.เดินหน้าขับเคลื่อนงานตามพระราชดำริ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 15/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556
พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอบบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 14/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 2เมษายน 2556
     
มีนาคม 2556
เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากร รอบรู้ด้านบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 13/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556
กตส.หนุนสหกรณ์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 12/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556
กตส.เดินหน้าสู่ปีที่ 61
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 11/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556
เสริมศักยภาพบุคลากรสหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 10/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556
     
กุมภาพันธ์ 2556
พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ ด้วยโปรแกรมบัญชี
คลื่นเกษตรกตอนที่ 9/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
เดินหน้าสอนแนะองค์ความรู้ทางบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 8/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
บัญชีชี้ทาง สร้างวิถีพอเพียง
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 7/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
บัญชี ชี้อนาคต
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 6/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
     
มกราคม 2556
เสริมความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพงานสอบบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 5/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556
บัญชีนำทาง สู่ความสำเร็จ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 4/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556
สร้างวินัยการเงินที่ดี ใช้บัญชีนำทาง
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 3/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556
พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ สอนงานบัญชีประชาชน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 2/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556
เสริมสร้างทักษะทางบัญชี สร้างวินัยที่ดีในการออม
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 1/2556 ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556
     

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional