Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รายการ "คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KMZ
ธันวาคม 2552
หลากหลายมิติในกลไกการบัญชีสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 13/2553 ออกอากาศวันที่ 29 ธันวาคม 2552
บัญชีต้นทุนอาชีพ-กลุ่มปาล์ม
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 12/2553 ออกอากาศวันที่ 22 ธันวาคม 2552
connect Business to Business (B to B)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 11/2553 ออกอากาศวันที่ 15 ธันวาคม 2552
สุดยอดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 10/2553 ออกอากาศวันที่ 8 ธันวาคม 2552
ความคืบหน้าการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกร ผ่านกลไกการบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 9/2553 ออกอากาศวันที่ 1 ธันวาคม 2552
     
พฤศจิกายน 2552
มหกรรมสินค้าเกษตรและท่องเที่ยวไทย “คนไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 2”
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 8/2553 ออกอากาศวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552
การลงนามความร่วมมือระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และภาคส่วนต่าง ๆ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 7/2553 ออกอากาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เดินหน้าเร่งพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกตรกร ใน 3 ภูมิภาค
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 6/2553 ออกอากาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
3 ฝ่ายร่วมมือ นำไอทีพัฒนามาตรฐานการบัญชีสหกรณ์โคนม
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 5/2553 ออกอากาศวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552
     
ตุลาคม 2552
เกมสหกรณ์ คัดเลือกรอบสอง นวัตกรรมใหม่เชิงสร้างสรรค์ของสหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 4/2553 ออกอากาศวันที่ 27ตุลาคม 2552
การสร้างมูลค่าเพิ่มของสหกรณ์ไทยรองรับการพลิกฟื้นธุรกิจสหกรณ์ภาคเกษตรผ่านกลไกทางบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 3/2553 ออกอากาศวันที่ 20ตุลาคม 2552
การพัฒนาระบบควบคุมภายในและระบบบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 2/2553 ออกอากาศวันที่ 13 ตุลาคม 2552
ตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 1/2553 ออกอากาศวันที่ 6 ตุลาคม 2552
     
กันยายน 2552
"เกมสหกรณ์"นวัตกรรมใหม่เชิงสร้างสรรค์ของสหกรณ์การเกษตร
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 52/2552 ออกอากาศวันที่ 29 กันยายน 2552
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ลุยพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกทางบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 51/2552 ออกอากาศวันที่ 22 กันยายน 2552
โครงการหนึ่งสหกรณ์ หนึ่งโรงปุ๋ยอินทรีย์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 50/2552 ออกอากาศวันที่ 15 กันยายน 2552
ปรับทางเปลี่ยนทิศ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยงานบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 49/2552 ออกอากาศวันที่ 8 กันยายน 2552
บัญชีแก้ปัญหาหนี้ สร้างความเข้มแข็งพึ่งตนเอง
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 48/2552 ออกอากาศวันที่ 1 กันยายน 2552
     
สิงหาคม 2552
บัญชีช่วยเตือนให้รู้จักใช้จ่าย
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 47/2552 ออกอากาศวันที่ 25 สิงหาคม 2552
บัญชีเปลี่ยนชีวิต หนุนธุรกิจเข้มแข็ง ชุมชนยั่งยืน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 46/2552 ออกอากาศวันที่ 18 สิงหาคม 2552
ทำดีเพื่อแม่
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 45/2552 ออกอากาศวันที่ 11 สิงหาคม 2552
เทคนิคการออม
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 44/2552 ออกอากาศวันที่ 4 สิงหาคม 2552
     
มิถุนายน 2552
เด็กเอ๋ยเด็กดี อนาคตดีเพราะมีบัญชีนำทาง
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 39/2552 ออกอากาศวันที่ 30 มิถุนายน 2552
ทำบัญชี ช่วยลดค่าใช้จ่ายประจำวัน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 38/2552 ออกอากาศวันที่ 23 มิถุนายน 2552
ภูมิปัญญาทางบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 37/2552 ออกอากาศวันที่ 16 มิถุนายน 2552
โปรแกรมระบบเงินรับฝากให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 36/2552 ออกอากาศวันที่ 9 มิถุนายน 2552
การดำเนินการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของกตส.
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 35/2552 ออกอากาศวันที่ 2 มิถุนายน 2552
     
กรกฎาคม 2552
แรงบันดาลใจของเกษตรกรอาสา
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 43/2552 ออกอากาศวันที่ 28 กรกฎาคม 2552
การสร้างระบบควบคุมภายในภาคประชาชน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 42/2552 ออกอากาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2552
ระบบการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 41/2552 ออกอากาศวันที่ 14 กรกฎาคม 2552
พลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกทางบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 40/2552 ออกอากาศวันที่ 7 กรกฎาคม 2552
     
พฤษภาคม 2552
ครูประทุม สุริยา เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2551
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 34/2552 ออกอากาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2552
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปรับโลกทัศน์ มุ่งเป้าหมายหน่วยงานกะทัดรัด สมรรถนะสูง
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 33/2552 ออกอากาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2552
เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 32/2552 ออกอากาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2552
บัญชีของฉัน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 31/2552 ออกอากาศวันที่ 5 พฤษภาคม 2552
     
เมษายน 2552
บัญชีอาชีพช่วยสร้างองค์กรให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 30/2552 ออกอากาศวันที่ 28 เมษายน 2552
สถานการณ์หนี้ครัวเรือนในระดับฐานราก
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 29/2552 ออกอากาศวันที่ 21 เมษายน 2552
การพัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 28/2552 ออกอากาศวันที่ 14 เมษายน 2552
ผู้ตรวจสอบกิจการ กลไกสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับสหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 27/2552 ออกอากาศวันที่ 7 เมษายน 2552
     
มีนาคม 2552
ชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงครูบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 26/2552 ออกอากาศวันที่ 31 มีนาคม 2552
รางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2551 ด้านบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 25/2552 ออกอากาศวันที่ 24 มีนาคม 2552
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 57 ปีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 24/2552 ออกอากาศวันที่ 17 มีนาคม 2552
แนวคิด “CAD HUB…Intelligence for the future” ตอนที่ 2
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 23/2552 ออกอากาศวันที่ 10 มีนาคม 2552
แนวคิด “CAD HUB…Intelligence for the future”
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 22/2552ออกอากาศวันที่ 3 มีนาคม 2552
     
กุมภาพันธ์ 2552
ระดมพลคนทำบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 21/2552 ออกอากาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนเกษตรกรระดับฐานรากอยู่อย่างยั่งยืน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 20/2552 ออกอากาศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
CFSAWS:ss เข้าประกวดชิงรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 19/2552 ออกอากาศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
“ฮับ” ศูนย์กลางข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ระดับชาติ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 18/2552 ออกอากาศวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552
     
มกราคม 2552
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมจ้างผู้ว่างงานช่วยงานด้านบัญชี หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 17/2552 ออกอากาศวันที่ 27 มกราคม 2552
บัญชีกับความพอใจ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 16/2552 ออกอากาศวันที่ 20 มกราคม 2552
เด็กกับบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 15/2552 ออกอากาศวันที่ 13 มกราคม 2552
วันเด็กแห่งชาติ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 14/2552 ออกอากาศวันที่ 6 มกราคม 2552
     
ธันวาคม 2551
สหกรณ์ต้นแบบกับบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 13/2552 ออกอากาศวันที่ 30 ธันวาคม 2551
สภาวะเศรษฐกิจสหกรณ์ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 12/2552 ออกอากาศวันที่ 23 ธันวาคม 2551
การนำบัญชีสู่เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 11/2552 ออกอากาศวันที่ 16 ธันวาคม 2551
รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนดีเด่น
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 10/2552 ออกอากาศวันที่ 9 ธันวาคม 2551
การเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตกร เยาชน และประชาชนทั่วไป (ตอนที่ 3)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 9/2552 ออกอากาศวันที่ 2 ธันวาคม 2551
     
พฤศจิกายน 2551
การเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตกร เยาชน และประชาชนทั่วไป (ตอนที่ 2)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 8/2552 ออกอากาศวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
การเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป (ตอนที่ 1)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 7/2552 ออกอากาศวันที่ 18 พฤศิจกายน 2551
ทำบัญชีสู่วิถีพอเพียง
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 6/2552 ออกอากาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551
การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งทางการเงินแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตร (ตอนที่ 3)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 5/2552 ออกอากาศวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551
     
ตุลาคม 2551
การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ตอนที่ 2)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 4/2552 ออกอากาศวันที่ 28 ตุลาคม 2551
การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ตอนที่ 1)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 3/2552 ออกอากาศวันที่ 21 ตุลาคม 2551
การทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีอาชีพช่วยเพิ่มเงินออมอย่างชัดเจน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 2/2552 ออกอากาศวันที่ 14 ตุลาคม 2551
การสนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงานจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 1/2552 ออกอากาศวันที่ 7 ตุลาคม 2551
     

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional