Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รายการ "คุยคุ้ยคุย" AM 1386 KHZ

 
ตอนที่
ออกอากาศ

ชื่อตอน


 
กันยายน 2551
105/2551

30 ก.ย.51

การพัฒนาโปรแกรมระบบงานบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับสหกรณ์ (ตอนที่ 2)
104/2551

23 ก.ย.51

การพัฒนาโปรแกรมระบบงานบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับสหกรณ์ (ตอนที่ 1)
103/2551

16 ก.ย.51

ดูงานบ้านครูบัญชีอาสา (ครูมณฑา)
102/2551

9 ก.ย.51

ภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับนโยบายเกษตรเพื่อเกษตร เกษตรเพื่อเศรษฐกิจ และเกษตรเพื่อประชาชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตอนที่ 3)
101/2551

2 ก.ย.51

ภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับนโยบายเกษตรเพื่อเกษตร เกษตรเพื่อเศรษฐกิจ และเกษตรเพื่อประชาชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตอนที่2)
สิงหาคม 2551    
100/2551

26 ส.ค. 51

ภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับนโยบายเกษตรเพื่อเกษตร เกษตรเพื่อเศรษฐกิจและเพื่อประชาชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตอนที่ 1)
99/2551

19 ส.ค. 51

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทางด้านบัญชี
98/2551

12 ส.ค. 51

การสร้างวินัยทางการเงินแก่เยาวชน
97/2551

5 ส.ค. 51

การจัดทำบัญชีส่วนบุคคล
กรกฎาคม 2551
96/2551

29 ก.ค. 51

การรับมือกับภาวะวิกฤติอาหารและพลังงานด้วยบัญชี
95/2551

22 ก.ค. 51

การสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ด้วยโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
94/2551

15 ก.ค. 51

สร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
93/2551

8 ก.ค. 51

ลดอัตราการว่างงาน
92/2551

1 ก.ค. 51

ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์
มิถุนายน 2551
91/2551

24 มิ.ย. 51

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
90/2551

17 มิ.ย. 51

สร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรให้เป็นที่พึ่งของสมาชิก

89/2551

10 มิ.ย. 51

ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
88/2551

3 มิ.ย. 51

ทำบัญชีเพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงิน

พฤษภาคม 2551
87/2551

27 พ.ค. 51

ระบบวิเคราะห์และวัดผลมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์ภาคการเกษตร (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร)
86/2551

20 พ.ค. 51

เร่งผลิตครูบัญชี

85/2551

13 พ.ค. 51

ตัวอย่างครูบัญชีดีเด่น
84/2551

6 พ.ค. 51

ครูบัญชีเข้มแข็ง ชุมชนแข็งแรง

เมษายน 2551
83/2551

29 เม.ย. 51

บัญชีเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
82/2551

22 เม.ย. 51

ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ
81/2551
15 เม.ย. 51
วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ
80/2551
8 เม.ย. 51
บัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม
79/2551
1 เม.ย. 51
เคล็ดลับการออม
มีนาคม 2551
78/2551
25 มี.ค. 51
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์อิสลาม
77/2551

18 มี.ค. 51

วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
76/2551

11 มี.ค. 51

วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
75/2551

4 มี.ค. 51

บัญชีเปลี่ยนชีวิต
กุมภาพันธ์ 2551
74/2551

26 ก.พ. 51

ยุคแรก ๆ การตรวจบัญชี
73/2551

19 ก.พ. 51

ต้นแบบการบันทึกบัญชี
72/2551

12 ก.พ. 51

cad way for being strong
71/2551
5 ก.พ. 51

ต้นแบบการบันทึกบัญชี

มกราคม 2551  
70/2551
29 ม.ค. 51

รณรงค์ทำบัญชีครัวเรือน

69/2551
22 ม.ค. 51

สัมภาษณ์คุณ มาลีวัลย์ 80 ชีวิต จังหวัดลำพูน

68/2551
15 ม.ค. 51

อาลัยสมเด็จพระพี่นางฯ

67/2551
8 ม.ค. 51

เด็กทำบัญชี

66/2551
1 ม.ค. 51

สัมภาษณ์พ่อเลี่ยม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional