Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รายการ "คุยคุ้ยคุย" AM 1386 KHZ

ชื่อรายการ

คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 80/2551
ชื่อตอน

บัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม

สถานีออกอากาศ AM 1386 KHz
วันที่ออกอากาศ 8 เมษายน 2551
เวลาที่ออกอากาศ 10.30 - 11.00 น.
เขียนบทรายการ

นางสาววินิตยา สมบุญ
นางสาวจารุณี รถทอง

ผู้ดำเนินรายการ นางสาววินิตยา สมบุญ
นางสาวจารุณี รถทอง
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที

บทย่อ
คุณจักรวิทย์์ คือครูบัญชีอาสา ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ทุ่มเทเวลาของตนเองเสียสละให้กับการสอนบัญชีให้กับชาวบ้านในจังหวัดนนทบุรี เริ่มจากการเคาะประตูบ้านเพื่อสอนบัญชีครัวเรือน ต่อมาก็เริ่มที่จะจัดกลุ่ม เพื่อสะดวกในการประสานงาน และสร้างรายได้จากกลุ่มต่าง ๆ จากพื้นฐานการจดบัญชีนั้นเอง นอกจากนี้คุณจักรวิทย์์ยังเป็นอีกท่านหนึ่งที่ให้ความสำคัญเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งดูแล้วไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับบัญชี แต่ปรากฏว่า การบันทึกบัญชีของคุณจักรวิทย์์ทำให้รู้ต้นทุนการผลิต และหันมาใช้ปุ๋ยชีวิภาพ เพื่อรักษาสภาพดิน ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมของจังหวัดนนทบุรี ดีขึ้น เกษตรกรรม ได้ผลผลิตมากขึ้น และเป็นการเพิ่มรายได้จากการลดรายได้ ในเรื่องต้นทุนการผลิตอีกด้วย

ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
30
วินาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
26
นาที
3. เพลงคั่นรายการ
3
นาที
4. เพลงประจำรายการ
30
วินาท
บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
อร :
สวัสดีคะ พบกันอีกครั้งกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สวัสดีคะจ๋า
จ๋า :
สวัสดีคะอร สวัสดีคะท่านผู้ฟัง
อร :
ก็สวัสดีท่านผู้ฟัง คงจะหน้าชื่นกันทั่วหน้า เพราะว่าเข้าช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ว
จ๋า :
ทุกคนก็จะได้กลับบ้าน รวมถึงเราด้วย
อร :
อยากมาจัดรายการมาก ๆ เพราะว่าจะได้หยุด ปีนี้หยุดตั้งแต่วันที่ 12 -16 เลยทีเดียว มีโปรแกรมเที่ยวไหนหรือเปล่า
จ๋า :
มีค่ะ
อร :
แหมสายตาเป็นประกายอยากให้ท่านเห็นจ๋าตอนนี้มาก ๆ
จ๋า :
ไปบ้านอรไปจังหวัดอรเลยไปสุราษฯ ไปเล่นน้ำที่ใต้บ้าง
อร :
ตอนนี้เลยทำตัวกลมกลืม สีผิวนี้เหมือนคนใต้เลย
จ๋า :
นิดนึงทำตัวกลมกลืมนิดนึง
อร :
ไปกันหลายคนไหม
จ๋า :
ใช่แล้ว ไปกับเพื่อน ๆ หลายคน แล้วมีที่ไหนแนะนำไหม
อร :
นี้เลยเกาะสมุยเลยจ๋า เขาบอกว่าถ้าใครไปสุราษฯ ไม่ไปสมุย ก็ถือว่าไปไม่ถึงสุราษฯ ไปดูฝรั่งอาบแดดซะหน่อย
จ๋า :
อันนี้ใช่ไหมที่ต้องไป
อร :
อีกที่หนึ่งที่อยากจะแนะนำ คือ อุทยานเขาศก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เคยได้ยินชื่อไหมที่มีดอกบัวผุด สวยมาก แต่ต้องปีนเขาขึ้นไป ไกลมาก ๆ แต่พอเห็นก็คุ้มนะ
จ๋า :
ไม่รู้ว่าจะปีไหวหรือเปล่า
อร :
เก็บพลังไว้ อีก 2-3 วัน แล้วอย่าลืมเก็บสาระมาฝากท่านผู้ฟัง สำหรับวันนี้เราเก็บสาระดีๆ มาเหมือนกัน วันก่อนไปจังหวัดนนทบุรี ได้โอกาสสัมภาษณ์เกษตรกร ที่ประสบความสำเร็จจากการทำบัญชีมาอีกหนึ่งท่าน เลยเอามาฝากกันวันนี้ เชื่อไหมจ๋าว่าชาวบ้านที่นี้ลงบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ทึ่งมาก ๆ
จ๋า :
อรก็เลยไปสัมภาษณ์มาฝากกัน
อร :
มีแนวคิดมาฝากกันด้วย เพราะว่าท่านเป็นคนที่สอนบัญชีด้วยการเคาะประตูสอนชาวบ้านเรื่องบัญชี
จ๋า :
อยากฟังแล้ว
อร :
งั้นเราไปฟังกันเลยไหม
คุณจักรวิทย์์ :
สวัสดีครับ
อร :
ก่อนอื่นอยากจะทราบว่าคุณจักรวิทย์์์มาเกี่ยวข้องกับบัญชีได้อย่างไร
คุณจักรวิทย์์ :
เห็นกรมฯ รับอาสาสมัครครูบัญชีไปเรียนรู้มาสอนชาวบ้านเพื่อได้จัดการเรื่องการใช้จ่ายในครอบครัว หรือการใช้จ่ายในการลงทุน หรือว่าผลิตผลทางการเกษตรว่าที่เราทำไปมันคุ้มค่าไหม คนที่ไม่ทำการเกษตรก็ทำเหมือนกัน เพื่อรู้ว่าเราต้องจ่ายอย่างไรที่ไม่เป็นหนี้ และรู้จักการเก็บออม
อร :
แน่นอนว่าครั้งแรกที่ทุกคนได้ยินคำว่าบัญชี ต้องรู้สึกว่ามันยากไม่อยากทำคุณจักรวิทย์์์รู้สึกอย่างไรบ้าง
คุณจักรวิทย์ :
จริง ๆ แล้วเรื่องที่เป็นครูแล้วผมไม่ชอบ แต่เรื่องที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านก็เลยตั้งใจเรียนรู้ แต่มันไม่ยาก คนที่เรียนหนังสือจบชั้น ป. 4 ก็ทำได้แล้ว
อร :
แล้วมีวิธีการแนะนำเขาอย่างไร
คุณจักรวิทย์ :
อยากจะให้สละเวลาวันหนึ่งได้ลงบัญชีครัวเรือนซึ่งใช้เวลาไม่มาก เราก็มีสมุดบัญชีจากสำนักงานมาให้ ทดลองทำ ส่วนใหญ่ก็ทำ แต่เหลือส่วนน้อยที่ทำต่อเนื่อง ถ้าคนทำต่อเนื่องจะเห็นผล
อร :
ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มไหนที่ทำกัน
คุณจักรวิทย์ :
กลุ่มที่ทำกันคือคนที่ยากไร้ ประสบปัญหา ผู้ลงทะเบียนความยากจน กลุ่มต่อมาคือผู้สูงอายุ ที่เราพบปะพูดคุยกัน อยู่กับบ้าน พูดคุยกันทุกเดือน ส่วนเรื่องเยาวชน ทางสำนักงานก็เข้าไปช่วย ไปถามว่าทำได้ไหม
อร :
เข้าไปแนะนำ
คุณจักรวิทย์ :
แต่ว่าบางคนก็ไม่ทำ ผมก็พยายามทำต่อเนื่อง ช่วงแรกก็ทำดี ไปเคาะประตูเลย สอนเขา คนไหนทำเป็นแล้ว ก็ไม่ต้องสอนแล้ว คนไหนทำไม่เป็นก็สอนเขา ลูก ๆ หลาน ๆ ก็ทำได้
อร :
อยู่ดี ๆ ไปสอนเคาะประตูสอนบัญชีเขาก็ไม่ตกใจหรือค่ะ
คุณจักรวิทย์ :
เขาพอดีว่าผมก็เป็นอาสาสมัครอยู่แล้วมาเป็นอาสาสมัครเป็นครูบัญชีก็มาเพิ่มเรื่องเศรษฐกิจให้เขา แต่คิดว่าสิ่งดี ๆ ถ้าทำตามที่แนะนำไป ผมว่าเขาจะได้ประโยชน์อย่างมากเลย
อร :
ค่ะ ย้อนกลับไปว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่เขามาพูดคุยกันทุกเดือน นี้เป็นอย่างไร
คุณจักรวิทย์ :
คือมันมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน บางคนบอกว่าไม่มีรายได้ไม่อยากจะจด แต่จริงๆ รายได้ที่เขาไม่เห็นคือรายได้ที่ลูกหลานให้ เป็นรายได้ครั้งเดียว สมมุติว่าหลานให้มา 5,000 ถ้าเราทำบัญชี เราจะดูว่าบัญชีที่เราจ่ายไปอันไหนที่ไม่จำเป็น บางคนยังสูบบุหรี่ ตัวนี้ค่าใช้จ่ายมันสูง
อร :
อย่างคุณจักรวิทย์์เมื่อก่อนก็เคยทานเหล้า แต่ตอนนี้ก็เลิกได้เพราะว่าจดบัญชีหรือเปล่า
คุณจักรวิทย์ :
ตอนนี้เลิกแล้วครับ เพราะว่ารายจ่ายเยอะ พอหลังจากที่เราลดรายจ่าย เราก็มองว่าเราจะเพิ่มรายได้อย่างไร ก็กลายเป็นว่ามีเงินออม ก็มีอุปกรณ์ต่าง ๆ อำนวยความสะดวก ตัวผมก็พยายามถ่ายทอดความรู้ พยายามสร้างเครือข่าย พยายามที่จะพาทีมงานไปรับรู้และมาขยายผลต่อได้
อร :
เคยอ่านแล้วเห็นว่ามีสวนสาธิตการตลาด ลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
คุณจักรวิทย์ :
กลุ่มนี้คือ ฝึกชาวบ้านให้รู้จักการอออมมีความซื้อสัตย์ ออมเดือนละเท่า ๆ กัน ทุกวันที่ 4 ของเดือนก็เอาเงินมาออม เป้าหมายคือเพื่อให้ทุกคนมีคุณธรรม เห็นอกเห็นใจกัน มารวมกัน เมื่อเดือดร้อนก็เอาเงินไปทำการเกษตร ดอกเบี้ยน้อย แต่ก็แบ่งปันกันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส มีประโยชน์มาก ทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชน ตัวสินค้าคือสิ่งที่ชาวบ้านจำเป็น คือไม่ต้องการให้ชาวบ้านไปซื้อไกล หรือไม่ให้ร้านค้าอื่น เอาเปรียบขึ้นราคา เพราะว่าสินค้าเราราคาถูก แล้วก็อีกอย่างเป้าหมายก็คือคนมารวมกัน รวมพลัง รู้จักการบริหารการซื้อ และขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาวบ้าน ด้วย
อร :
ทราบมาว่า นอกจาจะเป็นครูบัญชีอาสาแล้ว หน้าที่อื่น ๆ อีกมากมายในชุมชน คือด้านสิ่งแวดล้อม แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับบัญชีละค่ะ
คุณจักรวิทย์ :
คือการทำบัญชี นั้นมันจะได้รู้เลยว่าการใช้เงินทางการเกษตรมันลงทุนเยอะและมีอยู่อย่างหนึ่งคือปุ๋ยชีวภาพ ที่ลงทุนน้อย แต่ได้ผลเยอะ อันนี้เราไปทดลองใช้ เมื่อดินมันดี ไม่มีสารเคมี ก็ทำให้น้ำที่มาจากดินไม่เสีย แล้วชาวบ้านบริโภคเข้าไปก็ไม่เป็นอันตราย สิ่งแวดล้อมก็ดี ก็เห็นว่าควรให้ชาวบ้านเรียนรู้เอาไปใช้ในสวนของตนเอง เราหาแหล่งเงินทุนมาให้ ช่วยสนับสนุน ปรากฏว่าเมื่อต้นไม้มันเจริญเติบโตดีความร่มรื่นดีขึ้น เมื่อดินดีน้ำก็ดี
อร :
เรียกได้ว่าสิ่งดี ๆ เหล่านี้เริ่มต้นมาจากบัญชีได้ไหม
คุณจักรวิทย์ :
ก็มันก็สำคัญนะ ทำให้ไปต่อในเรื่องสิ่งแวดล้อม ก็คิดว่าใช่
อร :
ก็อยากให้คุณจักรวิทย์์ฝากให้ท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยทำบัญชีเลย หรือว่าทำแล้วมีอุปสรรคอยากเลิกทำแล้ว
คุณจักรวิทย์ :
ทำบัญชีไม่ยาก ใช้เวลาเพียงเล็กน้อย บันทึกลงไป แต่มันเป็นการฝึกตัวเราเอง ที่ใช้เวลาว่างที่ได้ประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เรารู้ว่าเราควรบริหารการเงินของตัวเองและครอบครัว ดูจากบัญชีได้ หรือว่าการเกษตรเราจะลงทุนต่อไปหรือไม่ บัญชีจะบอกเรา เราก็จะรู้สึกภูมิใจด้วยว่า เราทำบัญชีถวายในหลวงท่าน ตรงนี้สำคัญ ผมก็ต้องขอบคุณกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วยที่ให้ผมมาเป็นครูบัญชี ที่ให้ผมมีวันนี้
อร :
ก็วันนี้จากการพูดคุยกันก็ได้สาระประโยชน์มากมาย ทั้งในเรื่องของบัญชีและเรื่องของสิ่งแวดล้อม ใครจะนำแนวทางของคุณจักรวิทย์์ไปใช้ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะค่ะ วันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปพร้อม ๆ กับเพลง ๆ นี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ
3. เพลงคั่นรายการ
4. เพลงประจำรายการ ดังขึ้นแล้วค่อย ๆ เบาลงปิดรายการ

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional