Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5     6     7     8  
ข่าวเด่นวันนี้
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หนุนเยาวชนเรียนรู้การทำบัญชีผ่านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน (16/11/2561)
นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสตส.กทม.ได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร"การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๖๒”
  กตส. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ป.ป.ช. ครบรอบ 19 ปี (16/11/2561)
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมมอบเงินบริจาคเงินเพื่อการกุศลแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เพื่อสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี
  อตส. เป็นประธานเปิดโครงการอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2562” (15/11/2561)
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ณ สำนักพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ชั้น 4 เขตดุสิต กรุงเทพฯ
  ผู้บริหาร กตส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 (14/11/2561)
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายโอภาส ทองยงค์
นายโอภาส ทองยงค์
บริการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์