Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5     6  
ข่าวเด่นวันนี้
  รตส. เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (18/05/2561)
  รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา จ.ขอนแก่น (18/05/2561)
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 รตส.พร้อมด้วยนางสุนันทา เทพสาร ผอ.สตท.5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา จ.ขอนแก่น
  กตส.จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2561 (15/05/2561)
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  คณะผู้บริหาร กตส. นำเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาบัญชีฟาร์ม ปี 61 เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล (15/05/2561)
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำ พ.จ.ท.เฉลียว น้อยแสง ครูบัญชีจากจังหวัดชัยนาท ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายโอภาส ทองยงค์
นายโอภาส ทองยงค์
บริการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์