Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์    แจ้งข่าวประจำวัน

โอนครั้งที่ 83 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ (12/02/2562)
โอนครั้งที่ 82 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ (12/02/2562)
โอนครั้งที่ 81งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ (08/02/2562)
โอนครั้งที่ 80 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ (08/02/2562)
โอนครั้งที่ 79 งบดำเนินงาน พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (08/02/2562)
โอนครั้งที่ 78 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ (07/02/2562)
โอนครั้งที่ 77 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ (04/02/2562)
โอนครั้งที่ 76 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ (04/02/2562)
โอนครั้งที่ 75 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ (04/02/2562)
โอนครั้งที่ 74 งบดำเนินงาน พระราชดำริ (29/01/2562)
โอนครั้งที่ 73 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ (29/01/2562)
โอนครั้งที่ 72 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ (29/01/2562)
โอนครั้งที่ 71 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ (29/01/2562)
ปรับปรุง โอนครั้งที่ 68 (29/01/2562)
โอนครั้งที่ 70 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ (25/01/2562)
     

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional