Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


โครงการ ๙๙๙ โปรแกรมบัญชี ๙๙๙ ความดีเพื่อพ่อหลวง
 
 
แผ่นพับโครงการ
แนวทางการนำเสนอต่อสหกรณ์
 หนังสือที่ กษ ๐๔๐๒/ ว ๒๒ เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการ ๙๙๙ โปรแกรมบัญชี ๙๙๙ ความดีเพื่อพ่อหลวง
 ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๙๙๙ โปรแกรมบัญชี ๙๙๙ ความดีเพื่อพ่อหลวง
            ขนาด 2.30 x 4.30 เมตร  สำหรับทำป้ายไวนิล
 ดาวน์โหลด โลโก้ โครงการ ๙๙๙ โปรแกรมบัญชี ๙๙๙ ความดีเพื่อพ่อหลวง
 ดาวน์โหลด เอกสารการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  (๐๙/๐๕/๒๕๕๔)
 เอกสารการประเมินผลโครงการ 999 โปรแกรมบัญชี 999 ความดีเพื่อพ่อหลวง
 ดาวน์โหลด แบบร่างประกาศระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย
Hot Issue
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดพิธียิ่งใหญ่ มอบโล่เกียรติคุณแก่สหกรณ์พื้นที่ภาคกลางในโครงการ ๙๙๙ โปรแกรมบัญชี ๙๙๙ ความดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง (16/09/2554)
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณแก่สหกรณ์ในพื้นที่ภาคกลางที่เข้าร่วมโครงการ ๙๙๙ โปรแกรมบัญชี ๙๙๙ ความดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง จำนวน 257 แห่ง จากสหกรณ์ 999 แห่งทั่วประเทศ
รมช.กษ. มอบโล่เกียรติคุณแก่สหกรณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เข้าร่วมโครงการ ๙๙๙ โปรแกรมบัญชี ๙๙๙ ความดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง (09/09/2554)
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รวช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณแก่สหกรณ์ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะผู้บริหารโครงการ 999 โปรแกรมบัญชี 999 ความดีเพื่อเจ้าพ่อหลวงตรวจเยี่ยมประเมินงานโครงการในพื้นที่ สตท.10 (08/09/2554)
เมื่อวันที่ 2 ก.ย.54 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ เข้าติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ 999 โปรแกรมบัญชี 999 ความดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง ในพื้นที่สตท.10 จ.เพชรบุรี และจ.ประจวบคีรีขันธ์
สตส.นครนายก สร้างความเข้มแข็งทางบัญชี พร้อมผลักดันให้สหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (06/09/2554)
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 สตส.นครนายก จัดอบรมโครงการ “๙๙๙ โปรแกรมบัญชี ๙๙๙ ความดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง” โดยมี นางสาวธนาวรรษ์ จุลกัณห์ หัวหน้าสตส.นครนายก เปิดการอบรม ณ สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินเมืองเก่า จำกัด
สตส.กาญจนบุรี นำสหกรณ์ในพื้นที่ ศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (05/09/2554)
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 สตส.กาญจนบุรี นำโดย นางรุ่งโรจน์ เจิมจรุง หน.สตส.กาญจนบุรี จัดประชุม เชิงปฏิบัติการ และนำสหกรณ์จำนวน 7 แห่งในพื้นที่ ศึกษาดูงาน สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ต้นแบบการใช้โปรแกรมฯ
อ่านทั้งหมด...     
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel