หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ประกาศราคากลาง RSS

ประกาศราคากลาง RSS


ประกาศ ราคากลาง จ้างโครงการ"การออกแบบสรุปข้อสนเทศสหกรณ์และแผนภาพการวิเคราะห์ด้าน การเงิน"

(17 มี.ค. 2560)

ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมกล้อง CCTV จำนวน 5 เครื่อง

(16 มี.ค. 2560)

ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีรายบุคคล โดยวิธีกรณีพิเศษ

(21 ก.พ. 2560)

ประกาศ ราคากลาง ก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10

(10 ก.พ. 2560)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ

(10 ม.ค. 2560)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีกรณีพิเศษ

(9 ธ.ค. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 คัน

(23 พ.ย. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างพิมพ์"ทิศทางการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี 2560 (Road Map60)"โดยวิธีกรณีพิเศษ

(31 ต.ค. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างซ่อมแซมระบบประปา อาคาร2 และอาคาร4

(20 ต.ค. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(17 ต.ค. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการระบบสำรองข้อมูลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

(17 ต.ค. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(17 ต.ค. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(20 ก.ย. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

(19 ก.ย. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2560

(19 ก.ย. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(15 ก.ย. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลร้กษาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(15 ก.ย. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(15 ก.ย. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการยืนยันยอดหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(14 ก.ย. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบจัดการฐานข้อมูลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(14 ก.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!