หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร


มัลติมีเดีย


e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ RSS

ข่าวประกาศ RSS


ประกาศ เผยแพร่ผลงานวิชาการ (นางสุนันทา เทพสาร)

(21 ส.ค. 2558)

ประกาศ เผยแพร่ผลงานวิชาการ (นางสาวรัชนี วิชชุลดา)

(19 ส.ค. 2558)

ประกาศเผยแพร่ผลงานวิชาการ (นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง)

(19 ส.ค. 2558)

ประกาศ เผยแพร่ผลงานวิชาการ (นางสาวหรรษลักษณ์ บรรดิษ)

(17 ส.ค. 2558)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไป (ขั้นตอนที่ 1) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน)

(11 ส.ค. 2558)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไป (ขั้นตอนที่ 1) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน)

(11 ส.ค. 2558)

ประกาศ เรื่องแจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(7 ส.ค. 2558)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน)

(10 ก.ค. 2558)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน)

(10 ก.ค. 2558)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร้บการประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(10 ก.ค. 2558)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

(8 ก.ค. 2558)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร้บการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(8 ก.ค. 2558)

ประกาศ เรื่องเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ขอรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน)

(30 มิ.ย. 2558)

ประกาศ เรื่องเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ขอรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน)

(30 มิ.ย. 2558)

เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

(26 มิ.ย. 2558)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(12 มิ.ย. 2558)

ประกาศ เรื่อง คำสั่งปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ และคำสั่งปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ

(10 มิ.ย. 2558)

ประกาศ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

(8 มิ.ย. 2558)

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น

(8 มิ.ย. 2558)

ประกาศ เรื่องรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล

(8 มิ.ย. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!