หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ RSS

ข่าวประกาศ RSS


ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

(19 ก.ย. 2559)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน)

(19 ก.ย. 2559)

ประกาศ สตส.สงขลา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(16 ก.ย. 2559)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(15 ก.ย. 2559)

ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

(15 ก.ย. 2559)

ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

(15 ก.ย. 2559)

ประกาศ สตส.นครราชสีมา เรื่องรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

(14 ก.ย. 2559)

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน)

(12 ก.ย. 2559)

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเช่าพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ประจำปีงบประมาณ 2560

(12 ก.ย. 2559)

ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(12 ก.ย. 2559)

ขอบเขตงาน TOR จ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

(12 ก.ย. 2559)

ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

(12 ก.ย. 2559)

ขอบเขตของงาน TOR โครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560

(12 ก.ย. 2559)

ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบควบคุมภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560

(12 ก.ย. 2559)

ข้อกำหนดขอบเขตงาน TOR โครงการระบบสำรองข้อมูลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี2560

(12 ก.ย. 2559)

ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการระบบสำรองข้อมูลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

(12 ก.ย. 2559)

ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2560

(12 ก.ย. 2559)

ข้อกำหนดขอบเขตของงาน จัดจ้างเช่าพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ประจำปีงบประมาณ 2560

(9 ก.ย. 2559)

ประกาศ เรื่องจัดจ้างเช่าพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ประจำปีงบประมาณ 2560

(9 ก.ย. 2559)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

(8 ก.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!