หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ "ขับเคลื่อน ครูบัญชีอาสา พัฒนาอาชีพรายสินค้า สู่การเป็นครูบัญชีต้นแบบ

(26 ก.ค. 2559)

สตส.นครพนม ให้ความรู้เรื่อง การวิเคราะห์ทางการเงิน แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดนครพนม

(26 ก.ค. 2559)

สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด

(25 ก.ค. 2559)

สตส.ภูเก็ต ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

(25 ก.ค. 2559)

สตส.ตราด ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

(25 ก.ค. 2559)

กตส. จัดประชุม อ.ก.พ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2559

(25 ก.ค. 2559)

สตท.10 ร่วมประชุมรายงานผลความก้าวหน้างานตามแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2559 รอบที่ 2 ในพื้นที่สตส.สมุทรสาคร

(25 ก.ค. 2559)

สตส.สมุทรสงคราม ร่วมให้บริการคำปรึกษาด้านบัญชี ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์

(25 ก.ค. 2559)

กตส. จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้

(25 ก.ค. 2559)

สตส.เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(25 ก.ค. 2559)

สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

(25 ก.ค. 2559)

สตส.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมประชาชนในชุมชนบ้านนาป่าแปก

(22 ก.ค. 2559)

สตส.สระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่1

(22 ก.ค. 2559)

สตส.นราธิวาส ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559

(22 ก.ค. 2559)

สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)

(22 ก.ค. 2559)

สตส.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ของ จ.ชัยภูมิ

(22 ก.ค. 2559)

สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

(22 ก.ค. 2559)

สตส.จันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อติดตามการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสหกรณ์ของผู้ตรวจราชการกรมปี 2559

(22 ก.ค. 2559)

สตท.4 จัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกเว็บไซต์ดีเด่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ระดับภาค ประจำปี 2559

(22 ก.ค. 2559)

สตส.ระยอง ออกหน่วยคลินิกบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชนจ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2559

(22 ก.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!