หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ RSS

ข่าวประกาศ RSS


เผยแพร่ผลงาน ของนางสาวเนื่องบุญ วรรณโก

(27 ต.ค. 2559)

ประกาศ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

(20 ต.ค. 2559)

ประกาศ เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

(20 ต.ค. 2559)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2560

(12 ต.ค. 2559)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

(12 ต.ค. 2559)

ประกาศ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

(10 ต.ค. 2559)

ประกาศ เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

(4 ต.ค. 2559)

เผยแพร่ผลงาน ของนายมงคล พวงศรี

(3 ต.ค. 2559)

ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับระบบ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

(30 ก.ย. 2559)

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(30 ก.ย. 2559)

ร่างประกาศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับระบบ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(30 ก.ย. 2559)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน)

(29 ก.ย. 2559)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน)

(29 ก.ย. 2559)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้สามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

(29 ก.ย. 2559)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตรา ปีงบประมาณ 2560

(27 ก.ย. 2559)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตรา ประจำปี 2560

(26 ก.ย. 2559)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของการสอบราคาจ้างเช่าวางพื้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ประจำปีงบประมาณ 2560

(23 ก.ย. 2559)

ประกาศ เรื่อง จัดจ้างพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2560

(19 ก.ย. 2559)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2560

(19 ก.ย. 2559)

ประกาศ เรื่องจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

(19 ก.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!