หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ RSS

ข่าวประกาศ RSS


ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (จำนวน 13 ราย เรียงตามลำดับคะแนน)

(20 เม.ย. 2560)

ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีที่ 10 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10

(18 เม.ย. 2560)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระด้บชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่้อน)

(12 เม.ย. 2560)

คำสั่ง เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

(11 เม.ย. 2560)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

(11 เม.ย. 2560)

ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

(11 เม.ย. 2560)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2560

(14 มี.ค. 2560)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

(14 มี.ค. 2560)

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

(10 มี.ค. 2560)

ประกาศ เรื่องรับสม้ครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน)

(9 มี.ค. 2560)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินบุคคลโดยวิธีสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(28 ก.พ. 2560)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

(28 ก.พ. 2560)

ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10

(24 ก.พ. 2560)

ประกาศ เรื่องแบบการก่อสร้างอาคาร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 10 (หลังใหม่)

(24 ก.พ. 2560)

ประกาศ เรื่องรายชื่อข้าราชการที่ส่วนราชการส่งชื่อเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบุคคลอำนวยการระดับสูง

(24 ก.พ. 2560)

ประกาศ สตท.10 เรื่องขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน

(21 ก.พ. 2560)

ประกาศ เรื่อง การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

(17 ก.พ. 2560)

ประกาศ เรื่องการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

(9 ก.พ. 2560)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

(20 ม.ค. 2560)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทนักบริหาร ระดับต้น

(19 ม.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!