หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร


มัลติมีเดีย


e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ RSS

ข่าวประกาศ RSS


ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

(26 มิ.ย. 2560)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน)

(26 มิ.ย. 2560)

ประกาศ สำนักงานกรุงเทพมหานคร เรื่องขยายเวลารับสม้ครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

(13 มิ.ย. 2560)

ประกาศ เรื่องการแสดงความประสงค์ขอย้ายหรือขอโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

(13 มิ.ย. 2560)

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดการแสดงผลงานเชิงนวัตกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (93.14.18.00)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(12 มิ.ย. 2560)

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)การจัดจ้างดำเนินการจัดการแสดงผลงานเชิงนวัตกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(12 มิ.ย. 2560)

ประกาศ เรื่องการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ)

(12 มิ.ย. 2560)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

(8 มิ.ย. 2560)

ประกาศ เรื่องรับสม้ครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน)

(6 มิ.ย. 2560)

ร่างขอบเขตงาน (TOR)งานจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง : การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ

(5 มิ.ย. 2560)

ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง : การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ

(5 มิ.ย. 2560)

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ

(2 มิ.ย. 2560)

คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เมษายน 2560

(2 มิ.ย. 2560)

ประกาศ เรื่องรายชื่อข้าราชการที่ส่วนราชการส่งชื่อเข้ารับการคัดเลือก เพื่้อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

(24 พ.ค. 2560)

ประกาศ เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิสูงของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(19 พ.ค. 2560)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(18 พ.ค. 2560)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน)

(16 พ.ค. 2560)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน)

(16 พ.ค. 2560)

เผยแพร่ผลงาน ของ(นางสาวศิริรัตน์ บุญประเสริฐ)

(11 พ.ค. 2560)

ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น

(4 พ.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!