หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตส. สกลนคร จัดประชุม 3 ฝ่าย

(11 พ.ย. 2558)

สตท.2 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์

(11 พ.ย. 2558)

สตส.นครศรีธรรมราช จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน

(11 พ.ย. 2558)

กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 7

(11 พ.ย. 2558)

สตส.พะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ปี 2559

(10 พ.ย. 2558)

สตท.8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่

(10 พ.ย. 2558)

สตส.พัทลุง เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4

(10 พ.ย. 2558)

สตส.เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)ประจำปีงบประมาณ 2559

(10 พ.ย. 2558)

สตส.ภูเก็ต สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนแก่กลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก

(10 พ.ย. 2558)

สตท.8 จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ครั้งที่ 1/2559

(10 พ.ย. 2558)

สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีครั้งที่9/2558

(10 พ.ย. 2558)

สตท.6 จัดอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐานและหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง

(10 พ.ย. 2558)

สตส.ศรีสะเกษ จัดประชุม 3 ฝ่าย เตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบ

(10 พ.ย. 2558)

กตส.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "60 ปี พระเมตตาจากฟ้า สู่ประชาของแผ่นดิน

(9 พ.ย. 2558)

สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

(9 พ.ย. 2558)

สตท.5 จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

(9 พ.ย. 2558)

สตท.1 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่

(9 พ.ย. 2558)

สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ)

(9 พ.ย. 2558)

กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 6

(9 พ.ย. 2558)

รตส. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างตัวชี้วัดภารกิจหลักกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(9 พ.ย. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!