หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พ.ศ. 2559

(6 ม.ค. 2559)

สตท.1 จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และวิสาหกิจชุมชนดีเด่น

(6 ม.ค. 2559)

หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายสหกรณ์ เข้าอวยพรปีใหม่ อตส.

(6 ม.ค. 2559)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 "เด็กไทยหัวใจเกษตร 13 พบกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีสร้างวินัยในการออม พร้อมรับของรางวัลมากมาย

(6 ม.ค. 2559)

สตท.2 จัดประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ลูกจ้างประจำดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่นระดับภาค ปี 2558

(5 ม.ค. 2559)

สตส.ร้อยเอ็ด จัดการประชุมซักซ้อมการสร้าง Quality Data ในระบบสมาชิกและหุ้นและเงินให้กู้ Version 1.8 และ 1.9 ของสหกรณ์

(5 ม.ค. 2559)

สตส.นครนายก จัดกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ

(5 ม.ค. 2559)

อตส.เป็นประธานการประชุมหารือการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(4 ม.ค. 2559)

กตส. เข้าอวยพรปีใหม่ ผู้บริหารสำนักงบประมาณ

(4 ม.ค. 2559)

สตส.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม " กีฬาฮาเฮ ครั้งที่ 4

(4 ม.ค. 2559)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รณรงค์สร้างความโปร่งใสด้านการจัดการสหกรณ์ ส่งเสริมองค์ความรู้ทางบัญชีสหกรณ์สู่สมาชิก รู้หน้าที่ รักษาสิทธิความเป็นเจ้าของสหกรณ์

(4 ม.ค. 2559)

สตส.อุบลราชธานี ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว

(4 ม.ค. 2559)

สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "สรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1

(4 ม.ค. 2559)

สตส.อุบลราชธานี ดำเนินการซักซ้อมครูบัญชีเยาวชนและสอนแนะบัญชี ในโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

(4 ม.ค. 2559)

สตส.ระนอง จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนธันวาคม 2558

(30 ธ.ค. 2558)

สตส.ระนอง จัดอบรมโครงการ "เกษตรกรถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพ

(30 ธ.ค. 2558)

สตส.สระบุรี เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายของ รมว.กษ.

(30 ธ.ค. 2558)

สตส.สระบุรี จัดประชุม 3 ฝ่าย เรื่อง การเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี

(30 ธ.ค. 2558)

สตส.นครพนม ร่วมประชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ

(30 ธ.ค. 2558)

อตส.นำคณะผู้บริหารกรมฯ เข้ามอบกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ แก่ รมว.กษ. และผู้ตรวจราชการ กษ.

(30 ธ.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!