หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ประกาศราคากลาง RSS

ประกาศราคากลาง RSS


ประกาศ เรื่อง เช่าพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Server) ปี 2557

(8 พ.ย. 2556)

ประกาศ เรื่อง ราคาซื้อครุภัณฑ์ Smart TV สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลต้นทุนอาชีพประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

(5 พ.ย. 2556)

ประกาศ จ้างเหมาพนักงานขับรถ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2557

(5 พ.ย. 2556)

ประกาศ เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (AntiVirus)

(10 ก.ย. 2556)

ประกาศ เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันเมล์ไม่พึงประสงค์ (Spam Mail)

(10 ก.ย. 2556)

ประกาศ เรื่อง การจัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2557

(10 ก.ย. 2556)

ประกาศ เรื่อง จัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2556

(10 ก.ย. 2556)

ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทำสื่อส่งเสริมการบันทึกบัญชีอย่างง่าย ในกลุ่มนักเรียนระดับประถม ชื่อชุดบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงฯ

(5 ก.ย. 2556)

ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือโปรแกรมระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ version 2.2

(4 ก.ย. 2556)

ประกาศ เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือคู่มืองานของผู้สอบบัญชีและคู่มือระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี CAQC

(2 ก.ย. 2556)

ประกาศ เรื่อง จ้างพิมพ์สมุดบัญชี

(2 ก.ย. 2556)

ประกาศ เรื่อง จ้างพิมพ์สมุดบัญชี

(2 ก.ย. 2556)

ประกาศ เรื่อง จ้างพิมพ์ปกกระดาษทำการ

(2 ก.ย. 2556)

ประกาศ เรื่อง จ้างพิมพ์กระดาษรายงาน

(2 ก.ย. 2556)

ประกาศ เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือพร้อมออกแบบอาร์ตเวิร์คคู่มือจัดทำบัญชีกลุ่มกิจกรรมในโรงเรียนโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(2 ก.ย. 2556)

ประกาศ เรื่อง ประกาศร่าง TOR โครงการเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับระบบ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(29 ส.ค. 2556)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงดูแลรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล เพื่อการรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน

(20 ส.ค. 2556)

ประกาศ เรื่อง จ้างพิมพ์สมุดบัญชี

(19 ส.ค. 2556)

ประกาศ เรื่อง จ้างพิมพ์และออกแบบอาร์ตเวิร์ค

(19 ส.ค. 2556)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสารคดีสั้นเพื่อเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

(19 ส.ค. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9]

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!