หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตส.ระนอง ร่วมประชุมอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ครั้งที่ 2/2559

(1 มี.ค. 2559)

สตส.อุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร

(1 มี.ค. 2559)

กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในงานสอบบัญชี และหลักสูตร รายงานการสอบบัญชี

(1 มี.ค. 2559)

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้กันทรลักษ์ จำกัด ประจำปีบัญชี 2558

(1 มี.ค. 2559)

สตส.ระนอง จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

(1 มี.ค. 2559)

สตท.9 ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการดีเด่น และผู้สอบบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ ลงพื้นที่ประเมินผลการประกวดในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9

(1 มี.ค. 2559)

กตส.จัดประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2559

(1 มี.ค. 2559)

สตส.ขอนแก่น ร่วมพิธีเวทีชุมชนของสหกรณ์และชุมชนพังทุย อำเภอน้ำพอง

(1 มี.ค. 2559)

สตส.สมุทรปราการ ร่วมประชุมติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

(1 มี.ค. 2559)

สตท.3 จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(1 มี.ค. 2559)

สตส.ระนอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระนอง (คทช. จ.ระนอง) ครั้งที่ 1/2559

(1 มี.ค. 2559)

สตส.นครพนม สอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(1 มี.ค. 2559)

สตส.ร้อยเอ็ด ออกหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตรในพื้นที่ อ.ธวัชบุรี

(29 ก.พ. 2559)

สตส.นครพนม จัดประชุมโครงการซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)

(29 ก.พ. 2559)

สตท.4 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงาน มาตรฐานกระบวนการสอบบัญชี และมาตรฐานการรายงานของ สตส.ในพื้นที่รับผิดชอบ

(29 ก.พ. 2559)

สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

(29 ก.พ. 2559)

สตส.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการบัญชี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2

(29 ก.พ. 2559)

สตท.4 ลงพื้นที่ช่วยเหลือการสร้าง Quality Data เงินให้กู้ของสหกรณ์ ในพื้นที่ สตท.4

(29 ก.พ. 2559)

สตส.อุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2559

(29 ก.พ. 2559)

สตท.4 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบบัญชี

(26 ก.พ. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!