หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ประกาศราคากลาง RSS

ประกาศราคากลาง RSS


ประกาศราคากลาง เรื่่อง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสาร ที่ทำการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(16 ก.ย. 2558)

ประกาศ เรื่องจ้างเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

(14 ก.ย. 2558)

ประกาศ เรื่องจัดเช่าพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Server)

(8 ก.ย. 2558)

ประกาศ จัดจ้างเอกชนเป็นผู้ดำเนินการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ภายใต้ชื่องาน"๖0 พรรษา พระการุณย์อุ่นเกล้าเด็กและเยาวชน เกษตรรวมใจ เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร"

(12 มิ.ย. 2558)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำโล่รางวัลและกล่องใส่โล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณพร้อมซองผ้าไหม/กรอบรูปอะคลีลิค และเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมกล่องใส่เข็มที่ระลึก

(4 ก.พ. 2558)

ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จัดจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชน ปีงบประมาณ 2558

(25 พ.ย. 2557)

ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จัดจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2558

(10 พ.ย. 2557)

ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558

(5 พ.ย. 2557)

ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558

(21 ต.ค. 2557)

ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกและการจัดการสินเชื่อสำหรับสหกรณ์ที่มีการพักชำระหนี้เกษตรกร ปีงบประมาณ 2558

(20 ต.ค. 2557)

ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ปีงบประมาณ 2558

(13 ต.ค. 2557)

ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558

(10 ต.ค. 2557)

ประกาศ ราคากลางเช่าระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ (Web Conference)

(10 ต.ค. 2557)

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการระบเครือข่ายโทรศัพท์แบบดิจิตอล (CallCenter)1ระบบ

(9 ต.ค. 2557)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสาร ที่ทำการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยวิธีพิเศษ

(25 ก.ย. 2557)

ประกาศ ราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 7 อัตรา ประจำปี 2558

(15 ก.ย. 2557)

ประกาศ เรื่องจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสาร

(12 ก.ย. 2557)

ประกาศ เรื่อง จ้างเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

(10 ก.ย. 2557)

ประกาศ เรื่องจ้างบรูณะอาคาร ๑ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(21 ส.ค. 2557)

ประกาศ เรื่องจ้างเอกชนจัดงานประชุมวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2557

(19 ส.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!