หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2563 RSS

ปี 2563 RSS


อตส.ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ในพื้นที่ สตท.7

(9 ก.ค. 2563)

กตส.จัดการอบรม หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสพถ.

(9 ก.ค. 2563)

อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.ลำพูน

(9 ก.ค. 2563)

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาบัญชีฟาร์ม ปี 2562 ยึดหลักทำบัญชี ช่วยวิเคราะห์ วางแผนการผลิต ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด

(8 ก.ค. 2563)

ผอ.สพถ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

(3 ก.ค. 2563)

รตส.ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563

(2 ก.ค. 2563)

รตส. ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(2 ก.ค. 2563)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สอนแนะเยาวชนทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง รู้รายรับ-รายจ่าย ปลูกฝังการเป็น"เด็กดี ทำบัญชี มีเงินออม

(2 ก.ค. 2563)

กตส.จัดอบรม เรื่อง รอบรู้เรื่องภาษีเพื่อการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

(2 ก.ค. 2563)

กตส.ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โครงการพัฒนาครูแผนกวิชาการบัญชี ในรายวิชาการบัญชีสหกรณ์

(1 ก.ค. 2563)

กตส.จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

(30 มิ.ย. 2563)

กตส.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

(30 มิ.ย. 2563)

กตส.จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่น รุ่นที่ 1

(30 มิ.ย. 2563)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แนะสร้างความมั่นคงในครัวเรือนด้วยการทำบัญชีและสร้างนิสัยการออม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal

(30 มิ.ย. 2563)

รตส.เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.5 ครั้งที่ 6/2563

(30 มิ.ย. 2563)

อตส.เป็นประธานในพิธีทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่ของ สตท.5

(29 มิ.ย. 2563)

กตส.จัดประชุมหารือเพื่อทบทวนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

(26 มิ.ย. 2563)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสหกรณ์

(26 มิ.ย. 2563)

อตส.บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์

(26 มิ.ย. 2563)

อตส.แนะสหกรณ์พิจารณาความสมดุลอัตราการจ้างงาน เน้นสร้างความเป็นธรรมและผลประโยชน์สู่สมาชิก

(26 มิ.ย. 2563)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!