หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet
หน้าหลัก >> โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (ZONING BY AGRI-MAP) ปี 2562

โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (ZONING BY AGRI-MAP) ปี 2562


แบบขึ้นทะเบียนอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ZONING 1)

(5 ต.ค. 2561)

แบบทะเบียนเกษตรกร (ZONING 2)

(5 ต.ค. 2561)

แบบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมการพัฒนาครูบัญชี (ZONING 3)

(5 ต.ค. 2561)

แบบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมสอนแนะการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (ZONING 4)

(5 ต.ค. 2561)

แบบประเมินการถ่ายทอดการเรียนรู้ (ZONING 5)

(5 ต.ค. 2561)

แบบบันทึกการกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี (ZONING 6)

(5 ต.ค. 2561)

แบบบันทึกติดตามการจัดทำบัญชี (ZONING 7)

(5 ต.ค. 2561)

ต้นทุนอาชีพของเกษตรกร (ZONING 8)

(5 ต.ค. 2561)

หน้า : [1]

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888