หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2561

ปี 2561

หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 53 และ ว 54 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณ์นำเงินไปลงทุนในสหกรณ์อื่น

(21 ก.พ. 2563)

แนวทางปฏิบัติ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับที่ดินแทนการชำระหนี้ ออกตามความในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560

(24 ต.ค. 2561)

คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

(8 ส.ค. 2561)

แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

(8 ส.ค. 2561)

หน้า : [1]

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!