สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกวดราคาและสอบราคา / สรุปการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน
ปี สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
2563
มิถุนายน กษ.0401/861 8 กรกฎาคม 2563
พฤษภาคม กษ.0401/704 5 มิถุนายน 2563
เมษายน กษ.0401/597 7 พฤษภาคม 2563
มีนาคม กษ.0401/485 3 เมษายน 2563
กุมภาพันธ์ กษ.0401/343 6 มีนาคม 2563
มกราคม กษ.0401/185 6 กุมภาพันธ์ 2563
2562
ธันวาคม กษ.0401/46 9 มกราคม 2563
พฤศจิกายน กษ.0401/1768 9 ธันวาคม 2562
ตุลาคม กษ.0401/1643 11 พฤศจิกายน 2562
กันยายน กษ.0401/1512 9 ตุลาคม 2562
สิงหาคม กษ.0401/1371 12 กันยายน 2562
กรกฎาคม กษ.0401/1194 13 สิงหาคม 2562
มิถุนายน กษ.0401/1004 5 กรกฎาคม 2562
พฤษภาคม กษ.0401/835 12 มิถุนายน 2562
เมษายน กษ.0401/695 13 พฤษภาคม 2562
มีนาคม กษ.0401/562 11 เมษายน 2562
กุมภาพันธ์ กษ.0401/659 11 มีนาคม 2562
มกราคม กษ.0401/206 5 กุมภาพันธ์ 2562
2561
ธันวาคม กษ.0401/46 8 มกราคม 2561
พฤศจิกายน กษ.0401/2301 7 ธันวาคม 2561
ตุลาคม กษ.0401/2142 9 พฤศจิกายน 2561
กันยายน กษ.0401/1952 8 ตุลาคม 2561
สิงหาคม กษ.0401/1774 10 กันยายน 2561
กรกฎาคม กษ.0401/1526 7 สิงหาคม 2561
มิถุนายน กษ.0401/1353 5 กรกฎาคม 2561
พฤษภาคม กษ.0401/1195 7 มิถุนายน 2561
เมษายน กษ.0401/1019 8 พฤษภาคม 2561
มีนาคม กษ.0401/852 9 เมษายน 2561
กุมภาพันธ์ กษ.0401/649 9 มีนาคม 2561
มกราคม กษ.0401/376 9 กุมภาพันธ์ 2561
2560
ธันวาคม กษ.0401/62 10 มกราคม 2561
พฤศจิกายน กษ.0401/4269 2 ธันวาคม 2560
ตุลาคม กษ.0401/3977 7 พฤศจิกายน 2560
กันยายน กษ.0401/3580 5 ตุลาคม 2560
สิงหาคม กษ.0401/3296 11 กันยายน 2560
กรกฎาคม กษ.0401/2825 7 สิงหาคม 2560
มิถุนายน กษ.0401/2459 7 กรกฎาคม 2560
พฤษภาคม กษ.0401/2076 8 มิถุนายน 2560
เมษายน กษ.0401/1582 5 พฤษภาคม 2560
มีนาคม กษ.0401/1258 10 เมษายน 2560
กุมภาพันธ์ กษ.0401/804 3 มีนาคม 2560
มกราคม กษ.0401/464 6 กุมภาพันธ์ 2560
2559
ธันวาคม กษ.0401/60 9 มกราคม 2559
พฤศจิกายน กษ.0401/4217 9 ธันวาคม 2559
ตุลาคม กษ.0401/3795 4 พฤศจิกายน 2559
กันยายน กษ.0401/3408 10 ตุลาคม 2559
สิงหาคม กษ.0401/3015 9 กันยายน 2559
กรกฎาคม กษ.0401/2512 5 สิงหาคม 2559
มิถุนายน กษ.0401/2098 6 กรกฎาคม 2559
พฤษภาคม กษ.0401/1781 6 มิถุนายน 2559
เมษายน กษ.0401/1391 11 พฤษภาคม 2559
มีนาคม กษ.0401/1082 5 เมษายน 2559

 

กุมภาพันธ์ กษ.0401/756 8 มีนาคม 2559
มกราคม กษ.0401/420 5 กุมภาพันธ์ 2559
2558

 

ธันวาคม กษ.0401/86 11 มกราคม 2559
พฤศจิกายน กษ.0401/4234 8 ธันวาคม 2558
ตุลาคม กษ.0401/3828 6 พฤศจิกายน 2558
กันยายน กษ.0401/3045 6 ตุลาคม 2558
สิงหาคม กษ.0401/2676 9 กันยายน 2558

 

กรกฏาคม กษ.0401/2301 6 สิงหาคม 2558
มิถุนายน กษ.0401/1989 6 กรกฎาคม 2558
พฤษภาคม กษ.0401/1669 10 มิถุนายน 2558
เมษายน กษ.0401/1374 12 พฤษภาคม 2558
มีนาคม กษ.0401/1182 24 เมษายน 2558
กุมภาพันธ์ กษ.0401/673 6 มีนาคม 2558
มกราคม กษ.0401/385 6 กุมภาพันธ์ 2558
2557

 

ธันวาคม กษ.0401/51 8 มกราคม 2558
พฤศจิกายน กษ 0401/3628 15 ธันวาคม 2557
ตุลาคม กษ 0401/3172 14 พฤศจิกายน 2557
กันยายน กษ 0401/2320 2 ตุลาคม 2557
สิงหาคม กษ 0401/2067 2 กันยายน 2557
กรกฎาคม กษ.0401/1842 5 สิงหาคม 2557
มิถุนายน กษ.0401/1502 03 กรกฎาคม 2557
พฤษภาคม กษ.0401/1171 10 มิถุนายน 2557
เมษายน กษ.0401/936 15 พฤษภาคม 2557
มีนาคม กษ 0401/618 4 เมษายน 2557
กุมภาพันธ์ กษ 0401/618 4 เมษายน 2557
มกราคม กษ 0401/618 4 เมษายน 2557
2556

 

ธันวาคม กษ 0401/64 10 มกราคม 2557
พฤศจิกายน กษ 0401/3527 11 ธันวาคม 2556
ตุลาคม กษ 0401/3285 13 พฤศจิกายน 2556
กันยายน กษ 0401/2941 4 ตุลาคม 2556
สิงหาคม กษ 0401/2767 12 กันยายน 2556
กรกฎาคม กษ 0401/2361 8 สิงหาคม 2556
มิถุนายน กษ 0401/1956 3 กรกฎาคม 2556
พฤษภาคม กษ 0401/1603 5 มิถุนายน 2556
เมษายน กษ 0401/1313 7 พฤษภาคม 2556
มีนาคม กษ 0401/968 2 เมษายน 2556
กุมภาพันธ์ กษ 0401/685 6 มีนาคม 2556
มกราคม กษ 0401/369 6 กุมภาพันธ์ 2556
2555

 

ธันวาคม กษ 0401/164 8 มกราคม 2556
พฤศจิกายน กษ 0401/3887 4 ธันวาคม 2555
ตุลาคม กษ 0401/3533 8 พฤศจิกายน 2555
กันยายน กษ 0401/3032 3 ตุลาคม 2555
สิงหาคม กษ 0401/2557 4 กันยายน 2555

 

กรกฎาคม กษ 0401/2286 8 สิงหาคม 2555
มิถุนายน กษ 0401/2001 5 กรกฎาคม 2555
พฤษภาคม กษ 0401/1723 7 มิถุนายน 2555
เมษายน กษ 0401/1377 4 พฤษภาคม 2555
มีนาคม กษ 0401/1098 4 เมษายน 2555
กุมภาพันธ์ กษ 0401/708 6 มีนาคม 2555
มกราคม กษ 0401/403 8 กุมภาพันธ์ 2555
2554
ธันวาคม กษ 0401/81 12 มกราคม 2555
พฤศจิกายน กษ 0401/3834 15 ธันวาคม 2554
ตุลาคม กษ 0401/3431 9 พฤศจิกายน 2554
กันยายน กษ 0401/3081 7 ตุลาคม 2554
สิงหาคม กษ 0401/2867 9 กันยายน 2554
กรกฎาคม กษ 0401/2595 10 สิงหาคม 2554
มิถุนายน กษ 0401/2184 7 กรกฎาคม 2554
พฤษภาคม กษ 0401/1787 8 มิถุนายน 2554
เมษายน กษ 0401/1452 11 พฤษภาคม 2554
มีนาคม กษ 0401/1205 12 เมษายน 2554
กุมภาพันธ์ กษ 0401/782 10 มีนาคม 2554
มกราคม กษ 0401/384 7 กุมภาพันธ์ 2554
2553
ธันวาคม กษ 0401/87 12 มกราคม 2554
พฤศจิกายน กษ 0401/2718 2 ธันวาคม 2553
ตุลาคม กษ 0401/2368 4 พฤศจิกายน 2553
กันยายน กษ 0401/1933 1 ตุลาคม 2553
สิงหาคม กษ 0401/1541 1 กันยายน 2553
กรกฎาคม กษ 0401/1223 3 สิงหาคม 2553
มิถุนายน กษ 0401/1976 30 กรกฎาคม 2553
พฤษภาคม กษ 0401/1763 6 กรกฎาคม 2553
เมษายน กษ 0401/1495 7 มิถุนายน 2553
มีนาคม กษ 0401/1495 7 มิถุนายน 2553
กุมภาพันธ์ กษ 0401/884 1 เมษายน 2553
มกราคม กษ 0401/657 8 มีนาคม 2553
2552
ธันวาคม กษ 0401/371 5 กุมภาพันธ์ 2553
พฤศจิกายน กษ 0401/3355 15 ธันวาคม 2552
ตุลาคม กษ 0401/3355 15 ธันวาคม 2552
กันยายน กษ 0401/2958 10 พฤศจิกายน 2552
สิงหาคม กษ 0401/2958 10 พฤศจิกายน 2552
กรกฎาคม กษ 0401/2118 27 สิงหาคม 2552
มิถุนายน กษ 0401/2023 20 สิงหาคม 2552
พฤษภาคม กษ 0401/1521 10 กรกฎาคม 2552
เมษายน กษ 0401/1056 12 พฤษภาคม 2552
มีนาคม กษ 0401/1056 12 พฤษภาคม 2552
กุมภาพันธ์ กษ 0401/1015 10 มีนาคม 2552
มกราคม กษ 0401/1013 10 มีนาคม 2552
2551
ธันวาคม กษ 0401/3122 7 มกราคม 2552
พฤศจิกายน กษ 0401/3122 7 มกราคม 2552
ตุลาคม กษ 0401/3122 7 มกราคม 2552
กันยายน กษ 0401/2780 7 ตุลาคม 2551
สิงหาคม กษ 0401/2590 16 กันยายน 2551
มิถุนายน กษ 0401/1933 2 กรกฎาคม 2551
พฤษภาคม กษ 0401.3/1588 9 มิถุนายน 2551
มกราคม กษ 0401/882 24 มีนาคม 2551