หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

บันทึกข้อตกลง 7 หน่วยงาน
บันทึกข้อตกลง 7 หน่วยงาน


อ่านทั้งหมด

1. แนวปฏิบัติในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ที่ กษ 0404/ว 63 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561


อ่านทั้งหมด

2. ระบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560


อ่านทั้งหมด

3. การสนับสนุนวิทยากร กรณีหน่วยงานทั้ง 6 แห่ง ดำเนินการจัดอบรม


อ่านทั้งหมด

3.1 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีและงบการเงินได้


อ่านทั้งหมด

3.2 ตารางกำหนดการอบรม


อ่านทั้งหมด

3.3 เอกสารประกอบการบรรยาย


อ่านทั้งหมด

4. ข่าวการจัดอบรมของหน่วยงานต่างๆ


อ่านทั้งหมด

5. รายชื่อสหกรณ์และรายชื่อผู้ผ่านการอบรม พร้อมภาพการอบรม


อ่านทั้งหมด

6. ติดตามการรายงานความก้าวหน้าสหกรณ์ที่ได้รับการอบรมไปแล้ว (สำหรับ สตส. และ สตท. 1 - 10)


อ่านทั้งหมด


Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888