หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร


มัลติมีเดีย


e-Service

บริการ

สารสนเทศทางการเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สรุปสถานะทั่วไปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร


อ่านทั้งหมด

จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร


อ่านทั้งหมด

E-book


อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่


อ่านทั้งหมด

สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน


อ่านทั้งหมด

รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์/ กลุ่ม


อ่านทั้งหมด

พืชเศรษฐกิจสำคัญ


อ่านทั้งหมด

10 อันดับ (Top Ten)


อ่านทั้งหมด

ระดับเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน (Warning Level)


อ่านทั้งหมด

ระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน(Quality Control)


อ่านทั้งหมด

ระดับเสถียรภาพทางการเงิน (Level of stability)


อ่านทั้งหมด

ขนาด(Size)


อ่านทั้งหมด

Peer Group


อ่านทั้งหมด


Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888