หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สารสนเทศทางการเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สรุปสถานะทั่วไปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร


อ่านทั้งหมด

จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร


อ่านทั้งหมด

E-book


อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่


อ่านทั้งหมด

สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน


อ่านทั้งหมด

10 อันดับ (Top Ten)


อ่านทั้งหมด

รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์/ กลุ่ม

พืชเศรษฐกิจสำคัญ

ระดับเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน (Warning Level)

ระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน(Quality Control)

ระดับเสถียรภาพทางการเงิน (Level of stability)

ขนาด(Size)

Peer Group


Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888