หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

 

ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
มล.อุดม ทินกร
พ.ศ. 2495 - 2505
นายสละ วีรเธียร
พ.ศ. 2502-2509
ดร.สุธี สิงห์เสน่ห์
พ.ศ. 2509-2519
นายสำรวย อุเทนสุต
พ.ศ. 2519-2524
นายเชิญ บำรุงวงศ์
พ.ศ. 2524-2525
นายประวัติ จาติกวนิช
พ.ศ. 2525-2529
นายอนันต์ ชำนาญกิจ
พ.ศ. 2529-2535
นายสุภาพ เศวตาสัย
พ.ศ. 2535-2536
นายอนันต์ ชำนาญกิจ
พ.ศ. 2536-2537
นายสมพงษ์ ปองเกษม
พ.ศ. 2537-2539
นายสมพงษ์ ถีรวงศ์
พ.ศ. 2539-2540
นางสาวพีรรัตน์ อังกุรรัต
พ.ศ. 2540-2541
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ พ.ศ. 2541-2547
นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล
พ.ศ. 2547-2548
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
พ.ศ. 2548-2549
นายเรืองชัย บุญญานันต์
พ.ศ. 2549-2551
นายศุภชัย บานพับทอง
พ.ศ. 2551-2552
นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล
พ.ศ. 2552-2553
นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี
พ.ศ. 2553-2554
นายจักรี สุจริตธรรม
พ.ศ. 2554-2555
นายวิจักร อากัปกริยา
พ.ศ. 2555-2556
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
พ.ศ. 2556-2558
นายสมปอง อินทร์ทอง
พ.ศ. 2558-2559
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
พ.ศ. 2559-2560

 
 
นายโอภาส ทองยงค์
พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน 
 
 

 

 


Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888