หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักสูตร "การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรในการ อบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตร "การจัดทำ บัญชีของสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน” เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ มุ่งสู่เป้าหมาย ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการ เงินได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 7 หน่วยงาน ระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 33 คน 18 สหกรณ์ ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ชั้น 1 ห้องประชุม ไพบูลย์วัฒนศิริธรรม
t20200715160338_425523.jpg
t20200715160339_425524.jpg
t20200715160336_425526.jpg
t20200715160337_425527.jpg
t20200715160334_425529.jpg
t20200715160334_425530.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888