หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดอบรม หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 9
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 9เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ช่วยผู้สอบบัญชี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์งบการเงิน กระบวนงาน และเทคนิคการสอบบัญชี การบันทึกข้อมูล Input Form การตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชี ตลอดจนการประสานงานเพื่อการ ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การซักถามปัญหาการปฏิบัติงานระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันเองและวิทยากร โดยมีข้าราชการ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งมีความสมัครใจและสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอด หลักสูตร จำนวน 81 คน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 13 – 20 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
t20200713174035_425430.jpg
t20200713174036_425431.jpg
t20200713174031_425433.jpg
t20200713174032_425434.jpg
t20200713174028_425436.jpg
t20200713174029_425437.jpg
t20200713174025_425439.jpg
t20200713174027_425440.jpg
t20200713174022_425442.jpg
t20200713174023_425443.jpg
t20200713174018_425445.jpg
t20200713174018_425446.jpg
t20200713174016_425448.jpg
t20200713174015_425449.jpg
t20200714145215_425451.jpg
t20200714145214_425452.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888