หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส.ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ในพื้นที่ สตท.7
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมการ ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 5/2563 เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 และรับทราบปัญหา การปฏิบัติงานของแต่ละสำนักงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีนางธิติพร มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 หัวหน้าสำนักงานฯ และบุคลากรสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สตท.7 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมปลูกต้นไม้มงคล "ต้นรวงผึ้ง” ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
t20200709170017_425305.jpg
t20200709170018_425306.jpg
t20200709170014_425308.jpg
t20200709170015_425309.jpg
t20200709170012_425311.jpg
t20200709170013_425312.jpg
t20200709170008_425314.jpg
t20200709170009_425315.jpg
t20200709170005_425317.jpg
t20200709170007_425318.jpg
t20200709170001_425320.jpg
t20200709170002_425321.jpg
t20200709165959_425323.jpg
t20200709170000_425324.jpg
t20200709165956_425326.jpg
t20200709165955_425327.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888