หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดการอบรม หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสพถ.
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายสรศักดิ์ เทวะผลิน ผู้อำนวยการสำนัก ส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานของบุคลากรสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเป็น การเพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบุคลากรสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอด เทคโนโลยี จำนวน 36 คน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20200709115108_425274.jpg
t20200709115109_425275.jpg
t20200709115118_425277.jpg
t20200709115119_425278.jpg
t20200709115129_425280.jpg
t20200709115130_425281.jpg
t20200709115142_425283.jpg
t20200709115142_425284.jpg
t20200709115152_425286.jpg
t20200709115152_425287.jpg
t20200709115202_425289.jpg
t20200709115205_425290.jpg
t20200709115215_425292.jpg
t20200709115216_425293.jpg
t20200709115227_425295.jpg
t20200709115228_425296.jpg
t20200709115237_425298.jpg
t20200709115238_425299.jpg
t20200709115246_425301.jpg
t20200709115247_425302.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888