หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ผอ.สพถ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสรศักดิ์ เทวะผลิน ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญสุดา คุ้มฉายา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เพชรบุรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาจากเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ในโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง - ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ - กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี โดยมีเกษตรกรจากสหกรณ์การเกษตร กลัดหลวง จำกัด สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด และสหกรณ์การเกษตร ดอนขุนห้วย จำกัด ณ จังหวัดเพชรบุรี
t20200703122342_425206.jpg
t20200703122343_425207.jpg
t20200703122349_425209.jpg
t20200703122350_425210.jpg
t20200703122356_425212.jpg
t20200703122357_425213.jpg
t20200703122403_425215.jpg
t20200703122404_425216.jpg
t20200703122414_425218.jpg
t20200703122415_425219.jpg
t20200703122426_425221.jpg
t20200703122427_425222.jpg
t20200703122437_425224.jpg
t20200703122437_425225.jpg
t20200703122446_425227.jpg
t20200703122447_425228.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888