หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส. ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสุนันทา เทพสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นางสาวอุมาพร เจริญราช หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาส ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร โดยลงพื้นที่เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ของสหกรณ์โคนม ภูพานสกลนคร จำกัด เยี่ยมชมศูนย์รวบรวมน้ำนม และพบปะพูดคุยกับสมาชิก ของสหกรณ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายนนทกร ชรารินทร์ สมาชิก สหกรณ์การเกษตรผสมผสานสกลนคร จำกัด ณ บ้านเลขที่ 72 หมู่ 1 ตำบลเชียงเสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
t20200702182337_425143.jpg
t20200702182338_425144.jpg
t20200702182344_425146.jpg
t20200702182345_425147.jpg
t20200702182351_425149.jpg
t20200702182351_425150.jpg
t20200702182359_425152.jpg
t20200702182400_425153.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888