หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน KICK OFF การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดเปิดงาน KICK OFF การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ตามนโยบายคณะกรรมการขับเคลื่อน เทคโนโลยีเกษตร 4.0 ให้มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 77 จังหวัด โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร อีกทั้ง ยังเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร สนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด และผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ ให้พร้อมก้าวเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0
t20200601184407_423831.jpg
t20200601184408_423832.jpg
t20200601184404_423834.jpg
t20200601184405_423835.jpg
t20200601184402_423837.jpg
t20200601184402_423838.jpg
t20200601184359_423840.jpg
t20200601184359_423841.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888