หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดอบรม เรื่อง พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ มอบหมายให้นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ ผู้อำนวยการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมรับฟัง การบรรยายพิเศษ เรื่อง พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์ทศพร จุลโลบล ผู้อำนวยการฝ่าย Security &Operating System บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างความรับรู้ เข้าใจ ในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึง พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 ให้แก่บุคลากรที่ ปฏิบัติงานสังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม และรับฟังการบรรยาย รวม 58 คน ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20200529182036_423800.jpg
t20200529182037_423801.jpg
t20200529182034_423803.jpg
t20200529182035_423804.jpg
t20200529182032_423806.jpg
t20200529182032_423807.jpg
t20200529182029_423809.jpg
t20200529182030_423810.jpg
t20200529182027_423812.jpg
t20200529182027_423813.jpg
t20200529182024_423815.jpg
t20200529182025_423816.jpg
t20200529182022_423818.jpg
t20200529182023_423819.jpg
t20200529182019_423821.jpg
t20200529182019_423822.jpg
t20200529182016_423824.jpg
t20200529182017_423825.jpg
t20200529182014_423827.jpg
t20200529182013_423828.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888