หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส.เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภา
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ใน คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภาเพื่อชี้แจง ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทีรับผิดชอบ ณ ห้องประชุม หมายเลข 2409 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ
t20200522175417_423703.jpg
t20200522175416_423704.jpg
t20200522175419_423706.jpg
t20200522175420_423707.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888