หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการกำหนดแนวปฏิบัติการใช้ระบบการลงเวลามาปฏิบัติราชการในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น การใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือของผู้อำนวยการใน ส่วนกลาง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบการกำหนดแนวปฏิบัติ การใช้ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการในโปรแกรมระบบสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เพื่อให้การใช้งานจริงมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และได้รับประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20200521163929_423548.jpg
t20200521163930_423549.jpg
t20200521163926_423551.jpg
t20200521163927_423552.jpg
t20200521163923_423554.jpg
t20200521163924_423555.jpg
t20200521163919_423557.jpg
t20200521163921_423558.jpg
t20200521163916_423560.jpg
t20200521163917_423561.jpg
t20200521163912_423563.jpg
t20200521163913_423564.jpg
t20200521163908_423566.jpg
t20200521163909_423567.jpg
t20200521163904_423569.jpg
t20200521163905_423570.jpg
t20200521163902_423572.jpg
t20200521163901_423573.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888