หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดการประชุมผ่านระบบ Web Conference เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร และโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference เพื่อชี้แจงและเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (Full Pack Accounting Software : FAS) และโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 โดยมีบุคลากร ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด จำนวน 174 คน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20200514123347_423393.jpg
t20200514123347_423394.jpg
t20200514123355_423396.jpg
t20200514123356_423397.jpg
t20200514123406_423399.jpg
t20200514123407_423400.jpg
t20200514123417_423402.jpg
t20200514123418_423403.jpg
t20200514123425_423405.jpg
t20200514123426_423406.jpg
t20200514123439_423408.jpg
t20200514123440_423409.jpg
t20200514123452_423411.jpg
t20200514123453_423412.jpg
t20200514123503_423414.jpg
t20200514123505_423415.jpg
t20200514123516_423417.jpg
t20200514123516_423418.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888