หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


โดย...นุจรินทร์ ตรีมงคล การออมเงินเป็นเรื่องจำเป็นของทุกคน เนื่องจาก การออมเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับตนเอง ในอนาคตและมีเงินสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ดังนั้นเราทุกคนควรวางแผนการออมตั้งแต่วันนี้เพื่อความสุขสบายใน วันหน้า ครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงเงินออมภาคสหกรณ์ไทยปี 2559 ครั้งนี้เป็นเรื่องต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว ซึ่งเงินออมภาค สหกรณ์ไทย ปี 2560 มีดังนี้ หากพิจารณาตามประเภทสหกรณ์ ตั้งแต่ไตรมาส 1/2560 ถึงไตรมาส 4/2560 พบว่า สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีเงินออมและเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกสูงสุด ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ถึงแม้ว่าไตรมาส 3/2560 สหกรณ์นอกภาคการเกษตรจะมีเงินออมและเงินเฉลี่ยต่อสมาชิกลดลง แต่เงินออมและเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มเงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561 คาดการณ์ว่าจะยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจ้างงานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น และรายได้ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมที่เริ่มขยายตัวดีขึ้น (ที่มา : รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง) ----------------------------------------------------------

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888